logo

FX.co ★ Odmítnutí odpovědnosti

Všechny informace na portálu FX.co jsou poskytovány zdarma. Správa a vedení portálu FX.co nenesou odpovědnost za jejich aktuálnost a případné ztráty, které s nimi mohou přímo či nepřímo souviset.

Nikdo z autorů, účastníků,  manažerů ani dalších osob spojených s portálem FX.co nenese odpovědnost za neadekvátní či nepravdivé informace nebo za použití údajů či odkazů z portálu.

Správa portálu si vyhrazuje právo provádět úpravy bez předchozího upozornění.

Všechny obchodní značky, označení a názvy zboží, oddělení a organizací, práva k průmyslovým vzorům, autorská a příbuzná práva, která jsou na stránkách portálu uvedena, použita nebo citována, patří jejich vlastníkům. Uplatnění těchto práv neumožňuje jejich využití na jiném místě. Pokud není uvedeno jinak, nejsou webové stránky portálu spojeny s vlastníky autorských práv a nikdo jiný nesmí materiály chráněné autorským právem použít. Nemáte právo tyto či podobné materiály používat.

Používáním těchto webových stránek přijímáte toto Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a stanovená pravidla a přebíráte odpovědnost z nich vyplývající.

Správa portálu má právo provádět změny pravidel; tyto změny vstupují v platnost okamžitě. Pokud budete portál nadále používat, znamená to, že nová pravidla přijímáte.

Při použití materiálů z portálu na jiném místě jste povinni uvést hypertextový odkaz https://FX.co.