logo

FX.co ★ Přebytek běžného účtu v eurozóně klesá

Přebytek běžného účtu v eurozóně klesá

Přebytek běžného účtu eurozóny v březnu oproti předchozímu měsíci klesl, jak ukázaly čtvrteční údaje Evropské centrální banky. Přebytek běžného účtu se snížil z 26 mld. EUR v únoru na 18 mld. EUR. Ve stejném měsíci loňského roku činil 10 mld. EUR. Přebytek obchodu se zbožím se snížil z 33 mld. EUR v předchozím měsíci na 24 mld. EUR. Přebytek obchodu se službami se snížil z 12 mld. EUR na 8 mld. EUR. Ve stejném měsíci loňského roku činil deficit 7 mld. EUR, protože pandemie koronaviru hospodářskou činnost vážně zasáhla. V březnu byla bilance primárních důchodů -2 mld. EUR, stejně jako v únoru a ve stejném měsíci loňského roku. Bilance druhotných důchodů byla -12 mld. EUR, kdežto v předchozím měsíci byla -16 mld. EUR a v loňském roce -11 mld. EUR.

Během 12 měsíců končících březnem činil přebytek běžného účtu 267 mld. EUR neboli 2,4 % HDP eurozóny; ve stejném období loňského roku oproti tomu činil 247 mld. EUR, což je 2,1 %. Přímé investice obyvatel eurozóny do aktiv mimo eurozónu činily ve 12měsíčním období do března 2021 13 mld. EUR, kdežto ve stejném období loňského roku činily čisté dezinvestice 95 mld. EUR. Investice nerezidentů do aktiv eurozóny vzrostly z loňských 46 mld. EUR na 212 mld. EUR. Čisté nákupy zahraničních „dluhových cenných papírů“ obyvateli eurozóny vzrostly během 12měsíčního období do března 2021 ze 203 mld. EUR ve stejném období loňského roku na 614 mld. EUR. Nákup zahraničního kapitálu stoupl z 24 mld. EUR na 488 mld. EUR.

Nerezidenti provedli během 12 měsíců do března 2021 čistý prodej dluhopisů eurozóny v celkové výši 140 mld. EUR; loni činil jejich čistý nákup 231 mld. EUR. Jejich čisté nákupy vlastního kapitálu v eurozóně stouply ze 172 mld. EUR na 263 mld. EUR.

Upozornění: Tyto informace jsou poskytovány maloobchodním a profesionálním klientům v rámci marketingové komunikace. Neobsahují a neměly by být chápány jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, ani nabídku či výzvu k zapojení se do jakékoli transakce nebo strategie s finančními nástroji. Minulá výkonnost není zárukou ani předpovědí budoucí výkonnosti.
Přejít na seznam článků Otevřít si obchodní účet