logo

FX.co ★ ECB stanovila 2% inflační cíl

ECB stanovila 2% inflační cíl

Evropská centrální banka ve čtvrtek uvedla, že bude usilovat o symetrický dvouprocentní inflační cíl a že připustí jeho dočasné překročení. „Tento cíl je symetrický, což znamená, že záporné i kladné odchylky inflace od cíle jsou stejně nežádoucí,“ uvedla banka ve svém posledním prohlášení o přezkumu strategie měnové politiky. To znamená, že pokud se ekonomika pohybuje v blízkosti dolní hranice nominálních úrokových sazeb, vyžaduje to obzvláště razantní nebo vytrvalá opatření měnové politiky, aby se zabránilo zakořenění záporných odchylek od inflačního cíle, uvedla banka.

„To může znamenat i přechodné období, kdy je inflace mírně nad cílem,“ dodala ECB.

Nový inflační cíl je výsledkem přezkumu strategie, který ECB zahájila v lednu 2020 a který byl prvním takovýmto krokem od roku 2003. Dřívější cíl centrální banky byl inflace v eurozóně „pod, ale blízko 2 %.“

Upozornění: Tyto informace jsou poskytovány maloobchodním a profesionálním klientům v rámci marketingové komunikace. Neobsahují a neměly by být chápány jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, ani nabídku či výzvu k zapojení se do jakékoli transakce nebo strategie s finančními nástroji. Minulá výkonnost není zárukou ani předpovědí budoucí výkonnosti.
Přejít na seznam článků Otevřít si obchodní účet