logo

FX.co ★ 3 podhodnocené akcie, které v roce 2021 pravděpodobně prudce porostou

3 podhodnocené akcie, které v roce 2021 pravděpodobně prudce porostou

Mnoho společností zůstává ve stínu korporátních gigantů a je investory přehlíženo. Má ale značný potenciál růstu a jejich akcie v budoucnu pravděpodobně přinesou obrovské výnosy. Odborníci uvádějí tři takové společnosti, jejichž akcie mohou v roce 2021 vyletět.

3 podhodnocené akcie, které v roce 2021 pravděpodobně prudce porostou

Canadian Solar

Společnost Canadian Solar se specializuje na výrobu solárních panelů a rozvoj projektů na solární energii. Téměř 45 % jejích příjmů pochází z Ameriky a třetina z Asie. Zbytek příjmů je z Evropy a z dalších oblastí. Canadian Solar v průběhu let stabilně roste. Za prvních devět měsíců roku 2020 vygenerovala provozní zisk 100 milionů USD. Jejím cílem je zvýšit v roce 2021 prodej a do roku 2024 jeho objem téměř zdvojnásobit. Hlavní linií růstu společnosti Canadian Solar je rozvoj energetických projektů. Dlouhodobý rozmach tohoto odvětví, stejně jako pozitivní výhled pro Canadian Solar, jí umožňují v tomto poměrně konkurenčním oboru vynikat. Navíc se její akcie oproti jiným společnostem v tomto odvětví obchodují s nižším poměrem ceny a zisku.

3 podhodnocené akcie, které v roce 2021 pravděpodobně prudce porostou

Enterprise Products Partners

Akcie Enterprise Products Partners mohou být pro dividendové investory skvělou volbou. Společnost poskytuje energetické služby středního proudu, včetně přepravy ropy a zemního plynu. Momentálně se její akcie obchodují s atraktivním výnosem 7,8 %. Nedávná volatilita na komoditním trhu přispěla k růstu výnosů Enterprise Products Partners. V roce 2020 společnost oznámila skvělý výsledný zisk. Její distribuovatelný peněžní tok na ročním základě činil 6,4 miliardy USD a objem prodeje ve čtvrtém čtvrtletí stoupl o 1,1 %. Za rok byl její distribuovatelný peněžní tok 1,6krát vyšší než její distribuční platby. Podle odborníků má Enterprise Products Partners mezi konkurenty jednu z nejsilnějších bilancí. Její projektové portfolio má hodnotu 1,6 miliard USD, což by jí mělo v příštích letech umožnit dál růst.

3 podhodnocené akcie, které v roce 2021 pravděpodobně prudce porostou

PPL Corporation

Další společností s velkým potenciálem na akciovém trhu je PPL Corporation. Jde o místní elektrárenskou společnost, která poskytuje energetické služby v USA a Velké Británii. Už více než 20 let vyplácí svým akcionářům dividendy, které navíc stabilně rostou. V roce 2020 klesly výnosy společnosti z britských trhů o 2 % na 1,33 USD na akcii, hlavně následkem pandemie Covid-19. Akcie PPL momentálně nabízejí atraktivní výnos 5,95 %, což je 90 bazických bodů nad desetiletým průměrem. Poměr ceny a zisku akcií společnosti je navíc přibližně 14,5, což je u podobných firem jeden z nejlepších výsledků. Vedení PPL připisuje valuační mezeru hlavně svým operacím ve Velké Británii. Kolísání směnného kurzu páru GBP/USD ovlivňuje výnosy. Za účelem zmenšení valuační mezery se PPL Corporation rozhodla své podniky ve Velké Británii prodat. Obchod byl dohodnut v srpnu loňského roku a v první polovině roku 2021 bude pravděpodobně dokončen. Společnost plánuje použít zisk z prodeje své britské divize k posílení své rozvahy nebo nabytí aktiv v USA.

Přejít na seznam článků Otevřít si obchodní účet