logo

FX.co ★ Ceny domů ve Spojeném království v červnu rostou: RICS

Ceny domů ve Spojeném království v červnu rostou: RICS

Podle čtvrteční měsíční zprávy Královského institutu autorizovaných odhadců (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS) se ceny nemovitostí ve Velké Británii v červnu zvýšily, což bylo způsobeno nedostatkem nabídky na trhu.

Čisté saldo cen domů se v červnu zvýšilo na 83 % z květnových 82 %. Všechny části země nadále vykazovaly silný růst cen nemovitostí, v čele s mimořádně silným tlakem na růst v Yorkshire & the Humber, Severním Irsku a Walesu.

Čistých 56 % účastníků průzkumu očekává další růst cen v příštích dvanácti měsících.

RICS konstatoval, že existuje jasný převis poptávky nad nabídkou. Čistá bilance nových pokynů dosáhla -34 %, což je pokles z předchozích -24 %.

Dále čisté saldo +14 % zaznamenalo v červnu nárůst nových poptávek kupujících. Ačkoli se jedná o čtvrtý pozitivní měsíční údaj za sebou, představuje znatelné zmírnění ve srovnání s nedávným maximem +43 %, které bylo zaznamenáno v dubnu.

Počet dohodnutých prodejů se v červnu opět zvýšil, o čemž svědčí čisté saldo +8 % respondentů, kteří zaznamenali nárůst.

Při pohledu do budoucna naznačují krátkodobá očekávání prodeje v podstatě stejný výhled na tři měsíce dopředu, přičemž poslední čisté saldo kleslo z +8 % na -4 %.

Upozornění: Tyto informace jsou poskytovány maloobchodním a profesionálním klientům v rámci marketingové komunikace. Neobsahují a neměly by být chápány jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, ani nabídku či výzvu k zapojení se do jakékoli transakce nebo strategie s finančními nástroji. Minulá výkonnost není zárukou ani předpovědí budoucí výkonnosti.
Přejít na seznam článků Otevřít si obchodní účet