logo

FX.co ★ คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและฟรังก์ ( USDCHF ) ศักยภาพสำหรับการดีดตัว | วันที่ 7 เดือนมีนาคมปี2022

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและฟรังก์ ( USDCHF ) ศักยภาพสำหรับการดีดตัว | วันที่ 7 เดือนมีนาคมปี2022

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและฟรังก์ ( USDCHF ) ศักยภาพสำหรับการดีดตัว | วันที่ 7 เดือนมีนาคมปี2022


ในกราฟระยะเวลา H4 แสดงให้เห็นว่าราคากำลังอยู่กับเส้นแนวโน้มขาขึ้นและอยู่ใกล้กับระดับแนวรับแรกท่ี่ 0.91501 ที่ตรงกับ 100% Fibonacci projection และ 78.6% Fibonacci retracement ราคาอาจปรับตัวไปยังแนวต้านอันดับแรกที่ 0.92833 ที่ตรงกับ 61.8% Fibonacci retracement และ 127.2% Fibonacci projection ส่วนเบี่ยงเบนขาขึ้นของเราได้รับการสนับสุนนจาก stochastic เนื่องจากมันอยู่ใกล้กับระดับแนวรับ นอกจากนั้นราคาอาจปรับตัวลงไปยังแนวรับอันดับสองที่ 0.91104 ที่จะเป็นจุดต่ำของแนวสวิงตามกราฟิกอีกด้วย

คำแนะนำการเทรด

ตำแหน่งเข้า: 0.91501

เหตุผลของตำแหน่งเข้า: 78.6% Fibonacci retracement and 100% Fibonacci projection , graphical swing low

ตำแหน่งทำกำไร: : 0.92833

เหตุผลของตำแหน่งทำกำไร: 61.8% Fibonacci retracement , 127.2% Fibonacci projection, Graphical overlap resistance

ตำแหน่งการหยุดก่อนขาดทุน: 0.91104

เหตุผลของตำแหน่งการหยุดก่อนขาดทุน:

Graphical swing low

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ ไปที่บทความของผู้เขียน เปิดบัญชีเทรด