logo

FX.co ★ ข่าวสารและกิจกรรมของฟอเร็กซ์. การรีวิวและ การวิเคราะหฺของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

The Forex News section contains the most recent data about the economies of developed countries, national banks, financial regulators, and other institutions. In this section, you will find relevant information on inflation rates, government bonds of various countries, and even more. Forex News helps traders navigate the financial world online by providing up-to-date details on all indicators.
วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน, 2020
5:40
การส่งออกของประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม
19:00
ปริมาณน้ำมันดิบไปอยู่ในระดับสูงขึ้นอีกครั้ง
18:39
สัญญาซื้อขายทองคำปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
23:45
งานก่อสร้างของประเทศออสเตรเลียลดลง 2.6% ไตรมาสที่สาม
21:30
รายงานข้อมูลงานก่อสร้างของประเทศออสเตรเลียในวันพุธ
21:24
รายงานจาก BoK - ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
19:09
สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าทำกำไรขึ้น แล้วมีระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
18:47
สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าลดลงไปอย่างรวดเร็วอีกครั้ง
21:30
รายงานข้อมูลการค้าฮ่องกงในวันอังคาร
18:59
สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบปิดตัวสูงขึ้นกว่าเดิม
18:39
สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าปรับตัวลงอย่างมากเนื่องจากความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากข่าวด้านวัคซีน
23:50
จีดีพีของประเทศสิงคโปร์เพิ่ม 9.2% ในไตรมาสสาม
23:15
จีดีพีของประเทศสิงคโปร์เพิ่ม 9.2% ในไตรมาสสาม
22:45
ยอดการค้าปลีกของประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 28.0% ในไตรมาสสาม
22:22
รายงานจาก Markit - ตัวเลข PMI ภาคการผลิตของประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 56.1 ในเดือนพฤศจิกายน
21:14
ยอดการค้าปลีกของประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 28.0% ในไตรมาสสาม
21:00
รายงานจีดีพีของสิงคโปร์ในวันจันทร์
4:14
ดัชนีชี้นำของ Westpac จากออสเตรเลียส่งสัญญาณการดีดตัวขึ้น
23:40
ราคาค่าจ้างของประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.1% ในรอบไตรมาสของไตรมาสสาม
23:05
ประเทศญี่ปุ่นมีการเกินดุลทางการค้าสินค้าถึง 872.899 พันล้านเยนในเดือนตุลาคม
21:30
รายงานข้อมูลการค้าของประเทศญี่ปุ่นในวันพุธ
21:00
ราคาของผู้ผลิตของประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 0.6% ในไตรมาสสาม
18:51
สัญญาซื้อขายน้ำมันหนุนตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
18:20
สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าขึ้นนำ 3 วันแล้วทรงตัวลงไปเล็กน้อย
0:10
การส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมันของสิงคโปร์ลดลง 5.3% ในเดือนตุลาคม
21:45
รายงาน BusinessNZ - ดัชนีตัวบ่งชี้บริการของนิวซีแลนด์ฟื้นตัวในเดือนตุลาคม
21:30
รายงานผลการประชุมของธนาคารแห่งออสเตรเลียในวันอังคาร
18:48
สัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก
18:00
สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าทรงตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
1:15
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศจีนเพิ่ม 6.9% ในรอบปีของเดือนตุลาคม
23:20
จีดีพีของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 21.4% ในรอบปีของไตรมาสสาม
21:30
รายงานข้อมูลจีดีพีของประเทศญี่ปุ่นในวันจันทร์
23:45
ราคาอาหารเพิ่มขึ้น2.7% ในประเทศนิวซีแลนด์ในรอบปีชอ
21:30
รายงานจีดีพีของฮ่องกงในวันศุกร์
19:15
สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าปรับตัวลง
18:33
สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าทรงตัวสูงขึ้นจากตามความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
19:09
สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าทรงตัวสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย
18:36
สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าลดลงหลังจากเงินดอลลาร์มุ่งหน้า
21:30
รายงานอัตราดอกเบี้ยของประเทศนิวซีแลนด์ในวันพุธ
19:02
สัญญาซื้อขายน้ำมันดันตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
18:30
สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าทรงตัวสูงขึ้นหลังจากมีการปรับตัวลง
1:25
จีดีพีของประเทศฟิลิปปินส์ลด 11.5% ในรอบปีของไตรมาสสาม
0:40
อัตราเงินเฟ้อในประเทศจีนลด 0.5% ในรอบปี
23:20
การปล่อยสินเชื่อของธนาคารโดยรวมในประเทศญี่ปุ่นเพิ่ม 6.2% ในรอบปี
23:10
ประเทศญี่ปุ่นมีการเกินดุลในบัญชีเดินสะพัดถึง 1,660.2 พันล้านเยน
22:20
การใช้จ่ายผ่านการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศนิวซีแลนด์เพิ่ม 8.8% ในเดือนตุลาคม
21:30
รายงานอัตราเงินเฟ้อของประเทศจีนในวันอังคาร
5:24
การผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซียเพิ่มในเดือนกันยายน
0:30
ใบอนุญาตก่อสร้างทั้งหมดในออสเตรเลียเพิ่ม15.4% ในเดือนกันยายน
21:30
รายงานข้อมูลการค้าของไต้หวันในวันจันทร์
21:30
รายงานข้อมูลการค้าของประเทศออสเตรเลียในวันพฤหัสบดี
18:56
ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบขยายตัวร่อไป แล้วทรงตัวขึ้นต่อ
18:24
สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าลดตัวลงเมื่อเทรดเดอร์รอผลการเลือกตั้ง
22:45
อัตราการว่างงานของประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 5.3% ในไตรมาส
22:20
Markit รายงานตัวเลข PMI การบริการของประเทศออสเตรเลียหนุนตัวดีขึ้นในเดือนตุลาคม
22:11
AiG รายงานการก่อสร้างของประเทศออสเตรเลียขยายตัวในเดือนตุลาคม
21:00
อัตราการว่างงานของประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 5.3% ในไตรมาส
20:30
รายงานข้อมูลการว่างงานของประเทศนิวซีแลนด์ในวันพุธ
22:15
อัตราเงินเฟ้อของประเทศเกาหลีใต้ลด 0.1% ในรอบปี
21:30
รายงานการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของประเทศญี่ปุ่นในวันอังคาร
18:54
สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าดีดตัวหลังจากที่อ่อนตัวลง ไปอยู่สูงกว่าเดิม
23:50
รายงานจาก IHS Markit - ตัวเลข PMI ด้านผลิตของประเทศเกาหลีใต้เข้าสู่การขยายตัว
23:45
รายงานจาก Jibun Bank ตัวเลข PMI ด้านการผลิตของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มไป 48.7 ในเดือนตุลาคม
21:45
ใบอนุญาตยินยอมในการก่อสร้างของนิวซีแลนด์เพิ่ม 3.6% ในรอบปีของเดือนกันยายน
21:30
รายงานใบอนุญาตการก่อสร้างของประเทศออสเตรเลียในวันจันทร์
21:11
ใบอนุญาตยินยอมในการก่อสร้างของนิวซีแลนด์เพิ่ม 3.6% ในรอบปีของเดือนกันยายน
0:20
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 4.0% ในรอบเดือนภายในเดือนกันยายน
23:55
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 4.0% ในรอบเดือนภายในเดือนกันยายน
23:50
อัตราเงินเฟ้อโดยรวมในภูมิภาคโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นลดลง 0.3% ในปีของเดือนตุลาคม
23:45
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นมา 5.4% ของรอบเดือนในเดือนกันยายน
23:40
อัตราการว่างงานในญี่ปุ่นออกมาที่ 3.0% ในเดือนกันยายน
23:25
ยอดการค้าปลีกในประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือนกันยายน
23:15
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นมา 5.4% ของรอบเดือนในเดือนกันยายน
22:00
รายงานข้อมูลของประเทศญี่ปุ่นในวันศุกร์
5:31
การผลิตรถยนต์ของสหรัฐในเดือนกันยายนลงไปต่ำที่สุดในรอบ 25ปี
0:45
ราคานำเข้าของออสเตรเลียในไตรมาสสามลด 3.5% ในไตรมาส โดยอยู่ใน 5.7% ในรอบปี
0:23
ยอดการค้าปลีกของประเทศญี่ปุ่นลด 8.7% ในรอบปีของเดือนกันยายน
22:00
รายงานการตัดสินใจธนาคารแห่งญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดี
6:39
การส่งออกของประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน
1:05
อัตราเงินเฟ้อไตรมาสสามของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.7% ในรอบปี
22:00
รายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของประเทศออสเตรเลียในวันพุธ
21:10
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นในเดือนตุลาคม
18:56
สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นตามอุปสงค์ของสินทรัพย์ปลอดภัย
5:17
ผลกำไรด้านอุตสาหกรรมของประเทศจีนปรับตัวขึ้น 5 เดือนต่อกัน
23:45
จีดีพีของประเทศเกาหลีใต้เพิ่ม 1.9% ของไตรมาสสาม
23:11
จีดีพีของประเทศเกาหลีใต้เพิ่ม 1.9% ของไตรมาสสาม
22:35
ประเทศนิวซีแลนด์มีการขาดดุลทางการค้าสินค้าใน 1.0 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนกันยายน
22:14
ประเทศนิวซีแลนด์มีการขาดดุลทางการค้าสินค้าใน 1.0 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนกันยายน
21:30
รายงานข้อมูลจีดีพีของประเทศเกาหลีใต้ในวันอังคาร
7:12
ราคาผู้ผลิตในประเทศฟินแลนด์ลดลงในเดือนกันยายน
7:00
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน
6:57
ดัชนีชี้นำของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
6:57
ดัชนีชี้นำของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
6:08
อัตราเงินเฟ้อในดัชนีราคาผู้ผลิตด้านบริการของประเทศญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูงของรอบ 6 เดือน
22:00
รายงานข้อมูลดัชนีชี้นำของประเทศญี่ปุ่นในวันจันทร์
6:59
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวเยอรมันเตรียมลดลงในเดือนพฤศจิกายน
5:54
การใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศเนเธอร์แลนด์ลดลงต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นถอยตัวลง
22:00
รายงานข้อมูลการค้าประเทศไทยในวันพฤหัสบดี
19:08
สัญญาซื้อขายน้ำมันทรงตัวลงไปอย่างมาก
18:22
สัญญาซื้อขายทองคำปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน