logo

FX.co ★ ข่าวสารและกิจกรรมของฟอเร็กซ์. การรีวิวและ การวิเคราะหฺของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

หน้าข่าวสารฟอเร็กซ์ มีข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้ว ธนาคารประจำชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและสถานบันอื่นๆ ส่วนนี้คุณจะพบกับข้อมูลที่มีความสำคัญเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย พันธมิตรรัฐบาลจากหลากหลายประเทศและอื่นๆ ข่าวสารฟอเร็กซ์ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าสู่โลกการเงินออนไลน์ได้ด้วยการมอบข้อมูลตัวบ่งชี้ทั้งหมดแบบสดใหม่
วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์, 2021
21:30
รายงานข้อมูลอัตราดอกเบี้ยของเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดี
23:52
งานก่อสร้างของประเทศออสเตรเลียลดลง 0.9% รอบไตรมาสของไตรมาสสี่
21:30
รายงานข้อมูลอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์ในวันพุธ
6:05
เงินปอนด์เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังข้อมูลการว่างงานของสหราชอาณาจักร
20:30
รายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสิงคโปร์ในวันอังคาร
21:33
รายงานข้อมูลการค้าของประเทศไทยในวันจันทร์
6:22
ยอดการค้าปลีกในสหราชอาณาจักรลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม
5:55
อัตราเงินเฟ้อราคาผู้บริโภคของประเทศฟินแลนด์เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม
5:30
ราคาผู้ผลิตของประเทศนิวซีแลนด์ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในไตรมาสที่สี่
0:30
อัตราการว่างงานของประเทศออสเตรเลียลดไป 6.4%ในเดือนมกราคม
23:40
อัตราการว่างงานของประเทศออสเตรเลียลดไป 6.4%
21:30
รายงานข้อมูลการว่างงานของออสเตรเลียในวันพฤหัสบดี
21:00
รายงานข้อมูลผลการประชุมของธนาคารกลางแห่งออสเตรเลียในวันอังคาร
20:16
ราคานำเข้าของประเทศเกาหลีใต้ลด 2.3% ในรอบปีของเดือนมกราคม
21:31
รายงานข้อมูลจีดีพีของญี่ปุ่นในวันจันทร์
20:54
รายงานจาก BusinessNZ - ตัวเลข PMI ด้านการผลิตของประเทศนิวซีแลนด์พุ่งสูงขึ้นในเดือนมกราคม
20:32
รายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อด้านอาหารของนิวซีแลนด์ในวันศุกร์
4:36
จีดีพีของมาเลเซียลดลงไปอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี 1998
20:30
รายงานข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรของนิวซีแลนด์ในวันพฤหัสบดี
22:45
รายงานจาก Westpac - ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนกุมภาพันธ์
21:30
รายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของจีนในวันพุธ
4:14
สภาพธุรกิจของประเทศออสเตรเลียอ่อนตัวส่วนความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น
21:30
รายงานข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในออสเตรเลียวันอังคาร
3:39
การผลิตของภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซียและอัตราการว่างงาน
21:30
รายงานข้อมูลการค้าของไต้วหวันในวันจันทร์
21:34
รายงานข้อมูลจีดีพีของสิงคโปร์ในวันศุกร์
0:30
ออสเตรเลียมีการเกินดุลการค้าสินค้าอยู่ที่ 6.785 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนธันวาคม
21:07
ใบอนุญาตก่อสร้างในประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 4.9% ในเดือนธันวาคม
21:00
รายงานข้อมูลการค้าของออสเตรเลียในวันพฤหัสบดี
21:02
อัตราอัตราการว่างงานในประเทศนิวซีแลนด์อยู่ที่ระดับ 4.9% ในไตรมาสที่สี่
20:32
รายงานข้อมูลการว่างงานของนิวซีแลนด์ในวันพุธ
3:02
ธนาคารออสเตรเลียยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยตามเดิมและเพิ่มระดับ QE
22:43
อัตราเงินเฟ้อของประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.6% ในรอบปีของเดือนมกราคม
21:33
รายงานข้อมูลการตัดสินใจต่ออัตราดอกเบี้ยของประเทศออสเตรเลียในวันอังคาร
20:59
รายงานข้อมูลของออสเตรเลียในวันจันทร์
5:51
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของญี่ปุ่นอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน
4:43
การเติบโตในการส่งออกของมาเลเซียเร่งตัวในเดือนธันวาคม
21:25
ประเทศนิวซีแลนด์มีการเกินดุลการค้าสินค้าถึง 17 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์
21:00
รายงานข้อมูลยอดการค้าปลีกของญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดี
21:30
รายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของประเทศออสเตรเลียในวันพุธ
21:30
รายงานข้อมูลจีดีพีของประเทศเกาหลีใต้ในวันอังคาร
20:59
รายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของญี่ปุ่นในวันศุกร์
23:15
ญี่ปุ่นมีการเกินดุลในการค้าสินค้า751.005 พันล้านเยน
21:30
รายงานข้อมูลอัตราดอกเบี้ยญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดี
4:30
จีนยังคงรักษาอัตราการกู้ยืมไว้ที่เดิม
22:50
รายงานจาก Westpac - ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในออสเตรเลียลดลงในเดือนมกราคม
21:30
รายงานข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในออสเตรเลียวันพุธ
4:31
การเติบโตในการใช้จ่ายผ่านบัตรในการค้าปลีกของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม
0:49
สิงคโปร์รายงานการส่งออกในประเทศที่ไม่ใช่น้ำมันเพิ่ม 6.6% ในเดือนธันวาคม
21:45
รายงานข้อมูลประเทศจีนในวันจันทร์
21:45
ราคาอาหารของนิวซีแลนด์เพิ่ม 2.9% ในรอบปีของเดือนธันวาคม
21:30
รายงานข้อมูลอัตราดอกเบี้ยของประเทศเกาหลีใต้ในวันศุกร์
23:10
ราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นลดลง 2.0% ในรอบปีของเดือนธันวาคม
21:30
รายงานข้อมูลคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดี
5:08
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม
23:05
การปล่อยสินเชื่อของธนาคารโดยรวมในญี่ปุ่ยเพิ่ม 6.2% ในรอบปีของเดือนธันวาคม
21:30
รายงานข้อมูลบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในวันอังคาร
0:05
การค้าปลีกของออสเตรเลียเพิ่ม 7.1% ในเดือนพฤศจิกายน
21:31
รายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของประเทศจีนในวันจันทร์
5:34
ภาคบริกาคของจีนพบกับการเติบโตในเดือนธันวาคม
6:17
ภาคการผลิตของไอร์เเลนด์ขยายตัวอย่างมากในเดือนธันวาคม
5:21
จีนลดการเติบโตจีดีพีปี 2019 ลง 6.1%
22:15
ผลผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.3% ในรอบปีของเดือนพฤศจิกายน
21:30
รายงานข้อมูลการผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้ในวันพุธ
21:30
รายงานการค้าของประเทศสิงคโปร์ในวันอังคาร
4:47
การส่งออกของมาเลเซียเพิ่มขึ้นในพฤศจิกายน
23:15
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นอยู่ในช่วงเดิมในรอบเดือนพฤศจิกายน
21:30
รายงานข้อมูลการผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นในวันจันทร์
4:49
การเติบโตในยอดการค้าปลีกของประเทศญี่ปุ่นลดไปอย่างมาก ดัชนีราคาผู้บริโภคของโตเกียวลดต่อไป
4:10
การสร้างที่อยุ่อาศัยของประเทศญี่ปุ่นเเริ่มปรับตัวลงแต่น้อยกว่าเดิม
4:46
จีดีพีไตรมาสสามของเนเธอร์แลนด์ออกมามากกว่าการคาดการณ์ในตอนแรก
4:27
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์ดีดตัวขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
6:12
ราคานำเข้าของประเทศเยอรมันยังคงลดลงในเดือนพฤศจิกายน
5:59
ราคาผู้ผลิตของประเทศฟินแลนด์ยังคงลดลงในเดือนพฤศจิกายน
5:46
ดัชนีชี้นำของญี่ปุ่นออกมามากกว่าที่คาดไว้
21:30
รายงานผลการประชุมของธนาคารแห่งญี่ปุ่นในวันพุธ
19:08
สัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าปักหลักลงไปอย่างรวดเร็วจากความกังวลของอุปสงค์
21:00
นิวซีแลนด์มีการขาดดุลในบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 438 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์
20:30
รายงานข้อมูลด้านการค้าของญี่ปุ่นในวันพุธ
1:17
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศจีนเพิ่มขึ้น 7.0% ในรอบปีของเดือนพฤศจิกายน
21:30
รายงานข้อมูลประเทศจีนในวันอังคาร
23:17
รายงาน Tankan จากธนาคารแห่งญี่ปุ่น: ดัชนีผู้ผลิตรายใหญ่ไตรมาสสี่ฟื้นตัวขึ้นไป -10
20:48
รายงาน BusinessNZ - ตัวเลข PMI ด้านบริการของนิวซีแลนด์เข้าสู่การหดตัว
20:32
รายงานข้อมูลผลการสำรวจจาก Tankan ของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในวันจันทร์
1:54
อัตราเงินเฟ้อของประเทศจีนลด 0.5% ในรอบปีของเดือนพฤศจิกายน
0:09
คำสั่งซื้อเครื่องจักพื้นฐานของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 17.1% ในเดือนตุลาคม
22:15
ปริมาณยอดการขายจากการผลิตของประเทศนิวซีแลนด์เพิ่ม 3.1% ในไตรมาสสาม
21:30
รายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของประเทศจีนในวันพุธ
4:12
ธนาคารกลางแห่งประเทศอินเดียยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยเดิม
23:45
ยอดการค้าปลีกในประเทศออสเตรเลียเพิ่มเป็น 1.4% เดือนตุลาคม
22:45
ประเทศเกาหลีใต้มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 11.66 พันล้านดอลลาร์
22:15
ประเทศเกาหลีใต้มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ที่ 11.66 พันล้านดอลลาร์
21:30
รายงานข้อมูลประเทศฟิลิปปินส์ในวันศุกร์
19:18
สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบฟื้นตัวหลังจากลดตัวลงตอนแรก แล้วทรงตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
0:30
การเกินดุลทางการค้าของประเทศออสเตรเลียอยู่ที่ 7.456พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
0:20
รายงานจาก Markit - รายงานภาคเอกชนของฮ่องกงเริ่มเข้าสู่การขยายตัว
0:10
รายงานจาก Markit - รายงานภาคเอกชนของประเทศสิงคโปร์อ่อนตัวลงในเดือนพฤศจิกายน
0:05
รายงานจาก Jibun- ตัวเลข PMI ด้านการบริการจากประเทศญี่ปุ่นฟื้นตัวขึ้นไป47.8 ในเดือนพฤศจิกายน
23:55
สินเชื่อบ้านของประเทศออสเตรเลียเพิ่ม 0.8% ในเดือนตุลาคม
23:45
ประเทศออสเตรเลียมีการเกินดุลทางการค้าอยู่ที่ 7.456พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนตุลาคม