logo

FX.co ★ วิดีโอการวิเคราะห์ วิดีโอการคาดการณ์ฟอเร็กซ์ในวันนี้ พอดคาสต์ฟอเร็กซ์

เทรดเดอร์ต้องกำหนดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ตลาดเพื่อทำให้มันประสบความสำเร็จ ดังนั้นการเข้าถึงข่าวสารใหม่จึงเป็นเหตุผลที่มีความจำเป็น วิดีโอการวิเคราะห์ทำให้เทรดเดอร์ติดตามข่าวสารทางการเงินได้ในรูปแบบวิดีโอ ที่จริงคือวิดีโอรีวิวนี้จะช่วยทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่าตัวอักษร นอกจากนั้นเทรดเดอร์สามารถฟังผ่านพอดคาสต์ได้ในทุกเวลาที่ตนเองสะดวกสบายและไม่มีอะไรมารบกวนใจ ทุกกลยุทธ์ซื้อขายเกิดขึ้นจากข้อมูลที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายที่จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจภาพรวมได้ในสถานการณ์ปัจจุบันของโลก
ค้นหาตาม:
เวลาการตีพิมพ์
เวลาการตีพิมพ์
ความนิยม

Video market update for October 19,2021

Watch for the downside movmenet...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2021-10-20
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2021-10-19T12:17:32

Forex forecast 10/19/2021 EUR/JPY, GBP/JPY, USD,JPY, AUD/USD and Bitcoin from Sebastian Seliga

Let's take a look at the technical picture of EUR/JPY, GBP/JPY, USD,JPY, AUD/USD and Bitcoin...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2021-10-20
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2021-10-19T08:29:34

Daily Video Analysis: GBPJPY potential for short pullback.

Today we take a look at GBPJPY. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2021-10-20
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2021-10-19T06:18:15

Video market update for October 18,2021

I see furher upside continuation on the Dollar index...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2021-10-19
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2021-10-18T13:09:27

Forex forecast 10/18/2021 USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD and Gold from Sebastian Seliga

Let's take a look at the technical picture of USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD and Gold at the begining of the trading week...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2021-10-19
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2021-10-18T08:39:18

Daily Video Analysis: GBPUSD approaching pivot , potential for dip

Today we take a look at GBPUSD. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2021-10-19
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2021-10-18T06:44:42

Video market update for October 15,2021

Downside movement possible...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2021-10-16
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2021-10-15T16:02:19

Forex forecast 10/15/2021 EUR/USD, USD/CHF, USDX and Bitcoin from Sebastian Seliga

Let's take a look at the technical picture of EUR/USD, USD/CHF, USDX and Bitcoin...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2021-10-16
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2021-10-15T09:05:46

Video market update for October 14,2021

Watch for the continuational patterns...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2021-10-15
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2021-10-14T12:36:37

Daily Video Analysis: AUDUSD at pivot, potential for reversal.

Today we take a look at AUDUSD. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2021-10-15
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2021-10-14T10:35:18