logo

FX.co ★ วิดีโอการวิเคราะห์ วิดีโอการคาดการณ์ฟอเร็กซ์ในวันนี้ พอดคาสต์ฟอเร็กซ์

เทรดเดอร์ต้องกำหนดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ตลาดเพื่อทำให้มันประสบความสำเร็จ ดังนั้นการเข้าถึงข่าวสารใหม่จึงเป็นเหตุผลที่มีความจำเป็น วิดีโอการวิเคราะห์ทำให้เทรดเดอร์ติดตามข่าวสารทางการเงินได้ในรูปแบบวิดีโอ ที่จริงคือวิดีโอรีวิวนี้จะช่วยทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่าตัวอักษร นอกจากนั้นเทรดเดอร์สามารถฟังผ่านพอดคาสต์ได้ในทุกเวลาที่ตนเองสะดวกสบายและไม่มีอะไรมารบกวนใจ ทุกกลยุทธ์ซื้อขายเกิดขึ้นจากข้อมูลที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายที่จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจภาพรวมได้ในสถานการณ์ปัจจุบันของโลก
ค้นหาตาม:
เวลาการตีพิมพ์
เวลาการตีพิมพ์
ความนิยม

Forex forecast 05/26/2022 EUR/USD, EUR/JPY, USDX, SP500 and Gold from Sebastian Seliga

Let's take a look at the technical picture of EUR/USD, EUR/JPY, USDX, SP500 and Gold...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-05-27
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2022-05-26T08:47:23

Video market update for May 26, 2022

Watch for buying opportunities on the USD/CAD and potential breakout...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-05-27
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2022-05-26T08:45:45

Daily Video Analysis: AUDUSD, H4 Bullish Opportunity

Today we take a look at AUDUSD. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-05-26
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2022-05-25T12:53:19

Video market update for May 25, 2022

Watch for buying opportunities on the intraday dips...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-05-26
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2022-05-25T10:46:43

Forex forecast 05/25/2022 NZD/USD, EUR/USD, SP500 and Bitcoin from Sebastian Seliga

Let's take a look at the technical picture of NZD/USD, EUR/USD, SP500 and Bitcoin...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-05-26
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2022-05-25T08:39:34

Daily Video Analysis: USDJPY, H4 Bearish Breakout Opportunity

Today we take a look at USDJPY. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-05-25
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2022-05-24T12:56:10

Video market update for May 24, 2022

Watch for buying opportunities on the USD/CAD...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-05-25
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2022-05-24T10:44:23

Forex forecast 05/24/2022 EUR/USD, GBP/USD, SP500, Oil and Bitcoin from Sebastian Seliga

Let's take a look at the technical picture of EUR/USD, GBP/USD, SP500, Oil and Bitcoin...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-05-25
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2022-05-24T08:10:59

Forex forecast 05/23/2022 EUR/USD, USDX, Gold and Bitcoin from Sebastian Seliga

Let's take a look at the technical picture of EUR/USD, USDX, Gold and Bitcoin...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-05-24
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2022-05-23T17:36:56

Daily Video Analysis: DXY, H4 Bearish Breakout Opportunity

Today we take a look at DXY. Combining advanced technical analysis methods such as Fibonacci confluence, correlation, market structure, oscillators and demand/supply zones, we identify high probability trading setups...
iconเกี่ยวข้องจนกระทั้ง2022-05-24
ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์:
2022-05-23T08:59:39