logo

FX.co ★ ปฏิทินเศรษฐกิจของเทรดเดอร์ . กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงภาพรวมที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนและครบถ้วน และยังยากที่จะทำดีลที่สร้างผลกำไรหากไม่มีเครื่องมือช่วยพิเศษของการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน ปฏิทินเศรษฐกิจจะเป็นตารางของการรายงานตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ กิจกรรมและข่าวสาร นักลงทุนทุกคนจำเป็นต้องติดตามข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ การประกาศจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร คำแถลงของผู้นำทางการเมืองและเหตุการณ์อื่นๆในโลกการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจแสดงเวลาและวันที่นำเสนอข้อมูล ความสำคัญของมันและความเป็นไปได้ต่อการส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน
ประเทศ:
ทั้งหมด
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Bangladesh
Belgium
Bosnia-Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Canada
Cayman Islands
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Cote D'Ivoire
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
Estonia
Euro Zone
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Latvia
Lebanon
Lithuania
Luxembourg
Malawi
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Mongolia
Montenegro
Morocco
Namibia
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Palestinian Territory
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Rwanda
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerland
Taiwan
Tanzania
Thailand
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Venezuela
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
สำคัญ:
ทั้งหมด
ต่ำ
กลาง
สูง
วันที่
เหตุการณ์
ตามความจริง
การคาดการณ์
ก่อนหน้านี้
Imp.
วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม, 2022
15:30
8-Week Bill Auction
0.915%
-
0.900%

The figures displayed in the calendar represent the rate on the Treasury Bill auctioned.U.S. Treasury Bills have maturities of a few days to one year. Governments issue treasuries to borrow money to cover the gap between the amount they receive in taxes and the amount they spend to refinance existing debt and/or to raise capital. The rate on a Treasury Bill represents the return an investor will receive by holding the bill for its entire duration. All bidders receive the same rate at the highest accepted bid. Yield fluctuations should be monitored closely as an indicator of the government debt situation. Investors compare the average rate at auction to the rate at previous auctions of the same security.

17:00
7-Year Note Auction
2.777%
-
2.908%

The figures displayed in the calendar represent the yield on the Treasury Note auctioned.

U.S. Treasury Notes have maturities of two to ten years. Governments issue treasuries to borrow money to cover the gap between the amount they receive in taxes and the amount they spend to refinance existing debt and/or to raise capital. The rate on a Treasury Note represents the return an investor will receive by holding the note for its entire duration. All bidders receive the same rate at the highest accepted bid.

Yield fluctuations should be monitored closely as an indicator of the government debt situation. Investors compare the average rate at auction to the rate at previous auctions of the same security.

23:30
Tokyo Core CPI (May) (y/y)
-
2.0%
1.9%

The Tokyo Core Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services purchased by consumers in Tokyo, excluding fresh food.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the JPY, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the JPY.

23:30
Tokyo CPI (May) (y/y)
-
-
2.5%

The Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer at the metropolitan area of Tokyo. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation. The impact on the currency may go both ways, a rise in CPI may lead to a rise in interest rates and a rise in local currency, on the other hand, during recession, a rise in CPI may lead to a deepened recession and therefore a fall in local currency.

23:30
CPI Tokyo Ex Food and Energy (May) (m/m)
-
-
0.4%

Consumer price index only in Tokyo excluding fresh food and energy prices. The Consumer Price Index (CPI) issued by the Ministry of Internal Affairs and Communications is divided into two categories: Nationwide and Tokyo. The Tokyo figures are usually released before the national ones. A higher than expected result would be positive news for the yen, whilst a lower than expected result would be negative news for the yen.

วันศุกร์, 27 พฤษภาคม, 2022
01:30
Retail Sales (Apr) (m/m)
-
0.9%
1.6%

Retail Sales measure the change in the total value of inflation-adjusted sales at the retail level. It is the foremost indicator of consumer spending, which accounts for the majority of overall economic activity.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the AUD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the AUD.

01:30
Chinese Industrial profit (Apr) (y/y)
-
-
12.20%
01:30
Chinese Industrial profit YTD (Apr)
-
-
8.5%
03:00
Budget Balance
-
-
-23.4B

The deficit or surplus is defined as revenue (plus grants received) less expenditure (less lending minus repayments). Surplus refers to the excess of total government revenues over total expenditures while deficit refers to the excess of total government expenditures over total revenues.

03:30
Custom-Based Export Data (Apr)
-
14.60%
19.50%

Exports of goods and services consist of transactions in goods and services (sales, barter, gifts or grants) from residents to non-residents. A function of international trade whereby goods produced in one country are shipped to another country for future sale or trade. The sale of such goods addsto the producing nation's gross output. If used for trade, exports are exchangedfor other products or services. Exports are one of the oldest forms of economic transfer, and occur on a large scale between nations that have fewer restrictions on trade, such as tariffs or subsidies.

03:30
Custom-Based Import Data (Apr)
-
16.40%
18.00%

Imports of goods and services consist of transactions in goods and services (purchases, barter, gifts or grants) from non-residents to residents. A good or service brought into one country from another. Along with exports, imports form the backbone of international trade. The higher the value of imports entering a country, compared to the value of exports, the more negative that country's balance of trade becomes.

03:30
Custom-Based Trade Data (USD) (Apr)
-
-
1.460B

Trade balance is the net difference between exports and imports collected from the import/export entry forms of the Customs Department, which reveal both volume and value of imports and exports. In order for the trade balance to be consistent with the definition of balance of payments, statistical modifications have been made to exclude some customs items for the transactions carried out among the residents. Such items include: goods granted embassy privilege; goods with no change of ownership, e.g., goods sent for repair, temporary imported goods, sample goods, leased goods. Adjustments are as well made to include goods actually imported and exported but did not undergo customs declaration such as military goods, electrical appliances and commercial aircrafts.

03:40
Vietnamese Foreign Direct Investment (USD)
-
-
5.92B
04:00
M2 Money Supply (Apr) (y/y)
-
-
13.30%

Monetary aggregates, known also as "money supply", is the quantity of currency available within the economy to purchase goods and services. Depending on the degree of liquidity chosen to define an asset as money, various monetary aggregates are distinguished: M0, M1, M2, M3, M4, etc. Not all of them are used by every country. Note that methodology of calculating money supply varies between countries. M2 is a monetary aggregate that includes all physical currency circulating in the economy (banknotes and coins), operational deposits in central bank, money in current accounts, saving accounts, money market deposits and small certificates of deposit. Excess money supply growth potentially can cause inflation and generate fears that the government may tighten money growth by allowing the interest rates to rise which in turn, lowers future prices. M2 = Currency in circulation + demand deposits (private sector) + time and savings deposits (private sector).

04:00
Industrial Production (Apr) (y/y)
-
3.10%
-0.10%

Industrial Production measures the change in the total inflation-adjusted value of output produced by manufacturers, mines, and utilities.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the THB, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the THB.

05:00
Finnish Consumer Confidence (May)
-
-
-11.7

The balance figures are obtained by deducting the weighted proportion of negative answers from that of positive answers. The positive balance figure for unemployment means that unemployment is estimated to go up. The consumer confidence indicator is the average of the balance figures for four questions concerning the next 12 months: own and Finlands economy, households saving possibilities and unemployment (with changed sign). The balance figures and the confidence indicator can range between -100 and 100. Confidence indicator is a measure of the mood of consumers or businesses. It is usually based on a survey during which respondents rate their opinion on different issues concerning current and future conditions. There are many kinds of confidence indicators as institutions measuring them use different questions, sizes of samples or frequency of publications.

05:00
Finnish Industrial Confidence (May)
-
-
15

EK business tendency surveys are part of the EU s harmonised system of business surveys. The surveys are carried out between the 1st and 25th of each month. Industrial confidence indicator is calculated from the responses of manufacturing executives to three questions: production expectations in the next few months, order books as well as (-) finished goods inventories compared to normal.

05:00
Finnish GDP (1 quarter) (q/q)
-
-
0.6%

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

06:00
Household Lending Growth (Apr) (y/y)
-
-
6.8%

Housing loans include loans to households with collateral in the form of single-family dwellings, condominiums and tenant-owned apartments.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the SEK , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the SEK.

06:00
Retail Sales (Apr) (m/m)
-
-
0.2%

Retail trade excluding motor vehicles; including repair shops for personal and household goods.Adjusted for irregularity of the calendar.Retail sales data represents total consumer purchase from retail stores. It provides valuable information about consumer spending which makes up the consumption part of GDP. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the SEK , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the SEK.

06:00
Retail Sales (Apr) (y/y)
-
-
1.2%

Retail trade excluding motor vehicles; including repair shops for personal and household goods.Adjusted for irregularity of the calendar.Retail sales data represents total consumer purchase from retail stores. It provides valuable information about consumer spending which makes up the consumption part of GDP. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the SEK , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the SEK.

06:00
Lithuania Retail Sales (y/y)
-
-
7.7%

Retail sales data represents total consumer purchase from retail stores. It provides valuable information about consumer spending which makes up the consumption part of GDP. The most volatile components like autos, gas prices and food prices are often removed from the report to show more underlying demand patterns as changes in sales in these categories are frequently a result of price changes.Rising retail sales indicate stronger economic growth.

06:00
Lithuania Retail Sales (m/m)
-
-
16.8%

Retail sales data represents total consumer purchase from retail stores. It provides valuable information about consumer spending which makes up the consumption part of GDP. The most volatile components like autos, gas prices and food prices are often removed from the report to show more underlying demand patterns as changes in sales in these categories are frequently a result of price changes.Rising retail sales indicate stronger economic growth.

06:30
Employment Level (1 quarter)
-
-
5.239M

The Employment Level measures the number of people employed during the previous quarter. Job creation is an important indicator of consumer spending.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the CHF, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the CHF.

07:00
Spanish Retail Sales (Apr) (y/y)
-
-1.9%
-4.2%

Retail Sales measure the change in the total value of inflation-adjusted sales at the retail level. It is the foremost indicator of consumer spending, which accounts for the majority of overall economic activity.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

07:30
Currency Swaps (USD)
-
-
30.3B

Net Forward Position= Bank of Thailand s forward obligations to buy (+) or sell;(-) foreign currency against Thai Baht A swap that involves the exchange of principal and interest in one currency for the same in another currency. It is considered to be a foreign exchange transaction and is not required by law to be shown on a company's balance sheet.

07:30
Foreign Reserves (USD)
-
-
225.5B

Total of a country's gold holdings and convertible foreign currencies held in its central bank. Usually includes foreign currencies themselves, other assets denominated in foreign currencies, and particular amount of special drawing rights (SDRs). A foreign exchange reserve is a useful precaution for countries exposed to financial crises. It can be used for the purpose of intervening in the exchange market to influence or peg the exchange rate. International reserves = Gold Foreign exchange Special Drawing Rights Reserve position in the IMF.

08:00
CPI (Apr) (m/m)
-
-
0.8%

The Consumer Price Index (CPI) measures the change in the price of goods and services from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation. The impact on the currency may go both ways, a rise in CPI may lead to a rise in interest rates and a rise in local currency, on the other hand, during recession, a rise in CPI may lead to a deepened recession and therefore a fall in local currency.

08:00
CPI (Apr) (y/y)
-
-
13.1%

A measure that examines the weighted average of prices of a basket of consumer goods and services, such as transportation, food and medical care. The CPI is calculated by taking price changes for each item in the predetermined basket of goods and averaging them; the goods are weighted according to their importance. Changes in CPI are used to assess price changes associated with the cost of living.

08:00
Italian Trade Balance Non-EU (Apr)
-
-
-0.51B

The Trade Balance measures the difference in value between imported and exported goods sand services, from and to Non-Eu countries, over the reported period. A positive number indicates that more goods and services were exported than imported.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

08:00
GDP (1 quarter) (y/y)
-
-
3.06%

Gross Domestic Product (GDP) measures the annualized change in the inflation-adjusted value of all goods and services produced by the economy. It is the broadest measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the TWD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the TWD.

08:00
Austrian Manufacturing PMI (May)
-
-
57.9

The PMI Report on Manufacturing is a monthly publication, researched and published by Markit. It is based on a survey of business executives in the reporting country's private sector manufacturing companies and is designed to provide the most up-to-date picture of business conditions in the private manufacturing sector.The survey covers industrial sectors based on Standard Industrial Classification (SIC) groups; Chemicals, Electrical, Food/Drink, Mechanical Engineering, Metals, Textiles, Timber/Paper, Transport, Other. Each response received is weighted according to the size of the company to which the questionnaire refers and the contribution to total manufacturing output accounted for by the sub-sector to which that company belongs. This therefore ensures that replies from larger companies have a greater impact on the final index numbers than replies from small companies.

08:00
M3 Money Supply (Apr) (y/y)
-
6.3%
6.3%

M3 Money Supply measures the change in the total quantity of domestic currency in circulation and deposited in banks. An increasing supply of money leads to additional spending, which in turn leads to inflation.

08:00
Loans to Non Financial Corporations (Apr)
-
-
4.2%

Private Loans measures the change in the total value of new loans issued to non financial corporations. A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR,while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

08:00
Private Sector Loans (y/y)
-
-
4.5%

Private Loans measures the change in the total value of new loans issued to consumers and businesses in the private sector.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the EUR,while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the EUR.

09:10
Italian 6-Month BOT Auction
-
-
-0.308%

The figures displayed in the calendar represent the average yield on the BOT auctioned.

Italian BOT bills have maturities of one year or less. Governments issue treasuries to borrow money to cover the gap between the amount they receive in taxes and the amount they spend to refinance existing debt and/or to raise capital.

The yield on the BOT represents the return an investor will receive by holding the treasury for its entire duration. All bidders receive the same rate at the highest accepted bid.

Yield fluctuations should be monitored closely as an indicator of the government debt situation. Investors compare the average rate at auction to the rate at previous auctions of the same security.

10:00
Latvian Retail Sales (Apr) (y/y)
-
-
13.20%

Retail sales data represents total consumer purchase from retail stores. It provides valuable information about consumer spending which makes up the consumption part of GDP. The most volatile components like autos, gas prices and food prices are often removed from the report to show more underlying demand patterns as changes in sales in these categories are frequently a result of price changes. It is not adjusted for inflation. Spending on services is not included. Rising retail sales indicate stronger economic growth.

10:00
Latvian Retail Sales (Apr) (m/m)
-
-
11.00%

Retail sales data represents total consumer purchase from retail stores. It provides valuable information about consumer spending which makes up the consumption part of GDP. The most volatile components like autos, gas prices and food prices are often removed from the report to show more underlying demand patterns as changes in sales in these categories are frequently a result of price changes. It is not adjusted for inflation. Spending on services is not included. Rising retail sales indicate stronger economic growth.

11:00
Bank lending (Mar) (m/m)
-
-
0.8%

Bank Lending measures the change in the total value of outstanding bank loans issued to consumers and businesses. Borrowing and spending are closely correlated with consumer confidence.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the BRL , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the BRL.

11:30
FX Reserves, USD
-
-
593.28B

International reserves are used to settle balance of payments deficits between countries. International reserves are made up of foreign currency assets, gold, holdings of SDRs and reserve position in the IMF.Usually includes foreign currencies themselves, other assets denominated in foreign currencies, and particular amount of special drawing rights (SDRs). A foreign exchange reserve is a useful precaution for countries exposed to financial crises. It can be used for the purpose of intervening in the exchange market to influence or peg the exchange rate.A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the INR , while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the INR.

11:35
FOMC Member Bullard Speaks
-
-
-

Federal Reserve Bank of St. Louis President and Federal Open Market Committee (FOMC) voting member( March 2011 - today) James Bullard is to speak. FOMC members are responsible for setting the benchmark interest rate and their speeches are closely watched for indications on the future possible direction of monetary policy. His comments may determine a short-term positive or negative trend.

11:35
ECB's Lane Speaks
-
-
-

Philip R. Lane, member of the Executive Board of the European Central Bank, is set to speak. His speeches often contain indications on the future possible direction of monetary policy.

12:30
Core PCE Price Index (Apr) (m/m)
-
0.3%
0.3%

The Core Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index measures the changes in the price of goods and services purchased by consumers for the purpose of consumption, excluding food and energy. Prices are weighted according to total expenditure per item. It measures price change from the perspective of the consumer. It is a key way to measure changes in purchasing trends and inflation.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

12:30
Core PCE Price Index (Apr) (y/y)
-
4.9%
5.2%

The Core PCE price Index is the less volatile measure of the PCE price index which excludes the more volatile and seasonal food and energy prices. The impact on the currency may go both ways, a rise in inflation may lead to a rise in interest rates and a rise in local currency, on the other hand, during recession, a rise in inflation may lead to a deepened recession and therefore a fall in local currency.

12:30
Goods Trade Balance (Apr)
-
-
-127.12B

The goods trade balance is the difference in value between imported and exported goods during the reported month.

12:30
PCE Price index (Apr) (y/y)
-
-
6.6

The PCE price index, also referred to as the PCE deflator, is a United States-wide indicator of the average increase in prices for all domestic personal consumption. The impact on the currency may go both ways: a rise in CPI may lead to a rise in interest rates and a rise in local currency; on the other hand, during recession, a rise in CPI may lead to a deepened recession and therefore a fall in local currency.

12:30
PCE price index (Apr) (m/m)
-
-
0.9%

The PCE price index, also referred to as the PCE deflator, is a United States-wide indicator of the average increase in prices for all domestic personal consumption. The impact on the currency may go both ways, a rise in inflation may lead to a rise in interest rates and a rise in local currency, on the other hand, during recession, a rise in inflation may lead to a deepened recession and therefore a fall in local currency.

12:30
Personal Income (Apr) (m/m)
-
0.5%
0.5%

Personal Income measures the change in the total value of income received from all sources by consumers. Income is closely correlated with consumer spending, which accounts for a majority of overall economic activity.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

12:30
Personal Spending (Apr) (m/m)
-
0.7%
1.1%

Personal Spending measures the change in the inflation-adjusted value of all spending by consumers. Consumer spending accounts for a majority of overall economic activity. However, this report tends to have a mild impact, as government data on retail sales is released about two weeks earlier.

A higher than expected reading should be taken as positive/bullish for the USD, while a lower than expected reading should be taken as negative/bearish for the USD.

12:30
Real Personal Consumption (Apr) (m/m)
-
-
0.2%

Personal consumption adjusted for inflation, Personal consumption is divided into two key categories: goods and services. The category of "goods" is further broken down into "durable" goods, which are big-ticket items (refrigerators, television sets, cars, mobile phones, etc.) that will last more than three years, and "non-durable" goods that are more transitory (e.g., cosmetics, fuel, clothing, etc.). A higher than expected number should be taken as positive to the USD, while a lower than expected number as negative.