logo

FX.co ★ ฟอเร็กซ์ทีวี รายงานขั้นลึกในฟอเร็กซ์

ตลาดการเงินเป็นที่ที่ผลกำไรของเทรดเดอร์จำนวนมากจะมาจากการตรงต่อเวลา ความสัมพันธ์กันและความเชื่อถือของข้อมูล ทีมงานผู้เชี่ยวชาที่มีประสบการณ์และทักษะติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในทุกวัน เพื่อค้นหากิจกรรมที่สำคัญในฟอเร็กซ์ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดหุ้น เนื้อหาที่เลือกมาจะถูกวิเคราะห์ทางเทคนิคและเชิงพื้นฐาน วิดีโอเพื่อการวิเคราะห์จะอยู่ในส่วนของฟอเร็กซ์ทีวี