logo

FX.co ★ คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EURUSD) ศักยภาพสำหรับแรงกดดันขาลง | วันที่ 21 เดือนเมษายนปี2022

คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EURUSD) ศักยภาพสำหรับแรงกดดันขาลง | วันที่ 21 เดือนเมษายนปี2022

คู่สกุลเงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EURUSD) ศักยภาพสำหรับแรงกดดันขาลง | วันที่ 21 เดือนเมษายนปี2022


กราฟระยะเวลา H4 แสดงให้เห็นว่าพวกเรากำลังพบว่าราคากำลังอยู่กับเส้นขาลงและอยู่ในโมเมนตัมขาลง ราคาสามารถย้อนตัวได้แน่นอนจากแนวต้านอันดับแรกใน 1.08482 ที่ตรงกับเส้น 23.6% Fibonacci retracement และ 78.6% Fibonacci projection ไปยังแนวรับอันดับแรกที่ 1.07627 ซึ่งตรงกับ 61.8% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci projection และ 138.2% Fibonacci extension ส่วนเบี่ยงเบนขาลงของเราได้รับการสนับสนุนจากราคาที่ถูกผลักตัวลงโดยเส้น Ichimoku cloud ไม่อย่างนั้นแล้วราคาอาจทะลุผ่านระดับแนวต้านและมุ่งหน้าไปยังระดับแนวต้านที่สองใน 1.09368 ที่ตรงกับ 38.2% Fibonacci retracement

คำแนะนำการซื้อขาย

ตำแหน่งเข้า: 1.08482

เหตุผลของตำแหน่งเข้า:

23.6% Fibonacci retracement และ 78.6% Fibonacci projection.

ตำแหน่งทำกำไร: 1.07627

เหตุผลของตำแหน่งทำกำไร: 61.8% Fibonacci retracement, 61.8% Fibonacci projection และ 138.2% Fibonacci extension.

ตำแหน่งหยุดก่อนการขาดทุน: 1.09368

เหตุผลของตำแหน่งหยุดก่อนการขาดทุน:

38.2% Fibonacci retracement.

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ ไปที่บทความของผู้เขียน เปิดบัญชีเทรด