logo

FX.co ★ คู่สกุลเงินดอลลาร์และเยน ( USDJPY) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาขึ้น | วันที่ 13 เดือนมิถุนายนปี2022

คู่สกุลเงินดอลลาร์และเยน ( USDJPY) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาขึ้น | วันที่ 13 เดือนมิถุนายนปี2022

คู่สกุลเงินดอลลาร์และเยน ( USDJPY) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาขึ้น | วันที่ 13 เดือนมิถุนายนปี2022


พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาขึ้นที่ราคาจะปรับตัวขึ้นจากแนวรับอันดับแรกของเราในระดับ 133.638 ที่มีแนวรับของส่วนสวิงต่ำในแนวราบอยู่ในแนวต้านอันดับแรกของเราที่ระดับ 136.314 ที่ตรงกับ 100% fibonacci projection พร้อมกับราคาที่เคลื่อนตัวเหนือตัวบ่งชี้ ichimoku ในกราฟระยะเวลา H4 นอกจากนั้นราคาอาจทะลุผ่านโครงสร้างแนวรับอันดับแรกและมุ่งหน้าไปหาแนวรับอันดับสองที่ระดับ 131.259 ที่มีแนวรับของส่วนซ้อนทับในแนวราบอยู่

คำแนะนำการซื้อขาย

ตำแหน่งเข้า: 133.638

เหตุผลของตำแหน่งเข้า:

Horizontal swing low support

ตำแหน่งทำกำไร: 136.314

เหตุผลของตำแหน่งทำกำไร:100% fibonacci projection

ตำแหน่งหยุดก่อนขาดทุน: 131.259

เหตุผลของตำแหน่งหยุดก่อนขาดทุน:

Horizontal overlap support

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ ไปที่บทความของผู้เขียน เปิดบัญชีเทรด