logo

FX.co ★ คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเยน (USDJPY ) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 16 เดือนมิถุนายนปี2022

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเยน (USDJPY ) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 16 เดือนมิถุนายนปี2022

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและเยน (USDJPY ) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 16 เดือนมิถุนายนปี2022


พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาขึ้นที่ราคาจะปรับขึ้นจากแนวรับอันดับแรกของเราใน 133.638 ที่มีแนวรับของจุดสวิงต่ำในแนวราบและ 23.6% fibonacci retracement อยู่ต่อแนวต้านอันดับแรกในระดับ 136.314 ที่ตรงกับ 100% fibonacci projection พร้อมกับราคาที่เคลื่อนตัวเหนือตัวบ่งชี้ ichimoku ในกราฟ H4 นอกจากนี้ราคาอาจทะลุผ่านโครงสร้างแนวรับอันดับแรกและมุ่งหน้าไปหาแนวรับอันดับสองใน 131.259 ที่มีแนวรับของส่วนซ้อนทับในแนวราบและ 50% fibonacci retracement อยู่

คำแนะนำการซื้อขาย

ตำแหน่งเข้า: 133.638

เหตุผลของตำแหน่งเข้า:

Horizontal swing low support และ 23.6% fibonacci retracement

ตำแหน่งทำกำไร: 136.314

เหตุผลของตำแหน่งทำกำไร:

100% fibonacci projection

ตำแหน่งหยุดก่อนขาดทุน: 131.259

เหตุผลของตำแหน่งหยุดก่อนขาดทุน:

Horizontal overlap support และ 50% fibonacci retracement

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ ไปที่บทความของผู้เขียน เปิดบัญชีเทรด