logo

FX.co ★ คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา (USDCAD) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 30 เดือนมิถุนายนปี2022

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา (USDCAD) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 30 เดือนมิถุนายนปี2022

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา (USDCAD) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 30 เดือนมิถุนายนปี2022


พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะยังคงปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกใน 1.29124 ที่ตรงกับแนวต้านของการย้อนกลับในแนวราบและ 38.2% Fibonacci retracement ไปยังแนวรับอันดับแรกใน 1.28224 ที่ตรงกับ 50% Fibonacci retracement และแนวรับของจุดสวิงต่ำในแนวราบพร้อมกับราคาล่าสุดที่ทะลุผ่านกราฟ ichimoku cloud และตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวภายในช่องทางขาลงในกราฟ H4 นอกจากนั้นราคาอาจย้อนตัวออกจากแนวจ้านอันดับแรกและปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านอันดับสองในระดับ 1.30077 ที่มี 78.6% Fibonacci retracement และแนวต้านของจุดสวิงสูงในแนวราบอยู่

คำแนะนำการซื้อขาย

ตำแหน่งเข้า: 1.28224

เหตุผลของตำแหน่งเข้า: 50% Fibonacci retracement และhorizontal swing low support

ตำแหน่งทำกำไร: 1.29124

เหตุผลของตำแหน่งทำกำไร: Horizontal pullback resistance และ 38.2% Fibonacci retracement

ตำแหน่งหยุดก่อนขาดทุน: 1.30077

เหตุผลของตำแหน่งหยุดก่อนขาดทุน:

78.6% Fibonacci retracement และ horizontal swing high resistance

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ ไปที่บทความของผู้เขียน เปิดบัญชีเทรด