logo

FX.co ★ คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา (USDCAD) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 4 เดือนกรกฎาคมปี2022

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา (USDCAD) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 4 เดือนกรกฎาคมปี2022

 คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา (USDCAD) ศักยภาพสำหรับความต่อเนื่องขาลง | วันที่ 4 เดือนกรกฎาคมปี2022

พวกเรามีส่วนเบี่ยงเบนขาลงที่ราคาจะยังคงปรับตัวลงจากแนวต้านอันดับแรกในระดับ 1.29529 ที่ตรงกับแนวต้านของจุดสวิงสูงในแนวราและ 50% Fibonacci retracement ไปยังแนวรับอันดับแรกในระดับ 1.28039 ที่ตรงกับ 50% Fibonacci retracement และแนวรับของจุดสวิงต่ำในแนวราบพร้อมกับราคาที่คาดว่าจะย้อนตัวออกจากเส้น ichimoku cloud ในกราฟ H4 นอกจากนัน้ราคาอาจย้อนตัวออกจากแนวต้านอันดับแรกและปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านอันดับสองใน 1.30112 ที่มี 78.6% Fibonacci retracement และแนวต้านของจุดสวิงสูงในแนวราบอยู่

คำแนะนำการซื้อขาย

ตำแหน่งเข้า: 1.29529

เหตุผลของตำแหน่งเข้า: Horizontal swing high resistance และ 50% Fibonacci retracement

ตำแหน่งทำกำไร: 1.28039

เหตุผลของตำแหน่งทำกำไร: 50% Fibonacci retracement and horizontal swing low support

ตำแหน่งหยุดก่อนขาดทุน: 1.30112

เหตุผลของตำแหน่งหยุดก่อนขาดทุน:

78.6% Fibonacci retracement และ horizontal swing high resistance

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ ไปที่บทความของผู้เขียน เปิดบัญชีเทรด