logo

FX.co ★ ญี่ปุ่นซื้อการขนส่งก๊าซ LNG สูงที่สุด

ญี่ปุ่นซื้อการขนส่งก๊าซ LNG สูงที่สุด

ญี่ปุ่นซื้อการขนส่งก๊าซ LNG สูงที่สุด

ประเทศญี่ปุ่นได้ซื้อการขนส่งก๊าซที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ บริษัทในญี่ปุ่น Nippon Steel Corp เข้าซื้อก๊าซธรรมชาติที่เป็นของเหลว (LNG) ในราคา 1,400 ดอลลาร์ต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร โดยทั่วไปค่าขนส่งสินค้าอยู่ที่ประมาณ 135 ล้านดอลลาร์ ตามเงื่อนไขของสัญญาระบุว่าการจัดส่งก๊าซ LNG ที่แพงที่สุดที่เคยซื้อของประเทศจะถูกส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายน การแข่งขันในตลาด LNG ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเผชิญกับวิกฤตพลังงานโลก ด้วยความต้องการต่อก๊าซ LNG และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของพลังงานที่เพิ่มขึ้น ญี่ปุ่นที่เป็นประเทศขาดแคลนทรัพยากรจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องจ่ายเงินไปในราคาสูงสุด

ในปีนี้ประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำเข้าก๊าซ LNG รายใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากหน่วยงานท้องถิ่นกำลังดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนพลังงาน รัฐบาลได้ขอให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนลดการใช้ไฟฟ้าและกำลังคิดที่จะเปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่ ช่วงกลางเดือนมิถุนายนคุณ Hagiuda Koichi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมกล่าวว่าเขาจะขอให้สหรัฐและออสเตรเลียเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซ LNG อีกครั้งและทำให้อุปทานในประเทศเกิดความมั่นคง

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด

Comments: