logo

FX.co ★ รายงานข้อมูลดัชนีชี้นำของประเทศญี่ปุ่นในวันจันทร์

รายงานข้อมูลดัชนีชี้นำของประเทศญี่ปุ่นในวันจันทร์

ในวันจันทร์ประเทศญี่ปุ่นจะนำเสนอตัวเลขสุดท้ายของเดือนสิงหาคม เกี่ยวกับดัชนีชี้นำและดัชนีชี้พ้อง มันเป็นวันที่เต็มไปด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดัชนีชี้พ้องอยู่ที่ 79.4 โดยเพิ่มขึ้นจาก 78.3 ขณะที่ดัชนีชี้นำอยู่ที่ 88.8 โดยเพิ่มขึ้นจาก 86.7

ประเทศสิงคโปร์จะนำเสนอตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเดือนกันยายน การผลิตในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 13.9% ในเดือนนี้และ 13.7% ในรอบปี

ตลาดในฮ่องกง (เทศกาล Chung Yeung) และนิวซีแลนด์ (วันแรงงาน) จะปิดทำการในวันจันทร์และจะเปิดตามปกติในวันอังคาร

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด