logo

FX.co ★ ดัชนีชี้นำของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

ดัชนีชี้นำของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

ข้อมูลชุดสุดท้ายจากสำนักงานคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอออกมาในวันจันทร์ว่า ดัชนีชี้นำของประเทสญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ในเดือนสิงหาคม

ดัชนีชี้นำ เป็นตัวชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต ปรับตัวขึ้นเป็น 88.4 ในเดือนสิงหาคมจากเดิมอยู่ที่ 86.7 ในเดือนกรกฎาคม ข้อมูลจากการประมาณการเบื้องต้นอยู่ที่ 88.8

ดัชนีชี้พ้องเพิ่มขึ้นเป็น 79.2 ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับ 79.4 ในการประมาณการเบื้องต้น ข้อมูลของเดือนกรกฎาคมคือ 78.3

ดัชนีชี้ตามลดลงสู่ 91.4 ในเดือนสิงหาคมจากเดิมที่ 92.3 ในเดือนก่อนหน้า ข้อมูลจากการประมาณการเบื้องต้นคือ 89.7

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด