logo

FX.co ★ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน

ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจได้นำเสนอข้อมูลในวันจันทร์ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายน

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 24.2% ทุกปีในเดือนกันยายนตามการขึ้นมา 15.4% ในเดือนสิงหาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเติบโตปีละ 2.5%

หากไม่รวมกับการผลิตทางชีวการแพทย์ ผลผลิตเพิ่มขึ้น 8.5% ต่อปีในเดือนกันยายนหลังจากที่เพิ่มขึ้น 16.4% ในเดือนก่อนหน้านี้

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในรอบเดือนเพิ่มขึ้น 10.1% ในฤดูกาลของช่วงเดือนกันยายนหลังจากเพิ่มขึ้นมา15.5% ในเดือนก่อนหน้า นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าตัวเลขจะลดลง 7.8%

การผลิตด้านชีวการแพทย์เพิ่มขึ้น 89.8% ในเดือนกันยายน ผลผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 30.1% และผลผลิตด้านสารเคมีเพิ่มขึ้น 0.4%

ในขณะที่ผลผลิตของวิศวกรรมการผลิตทั่วไปและการขนส่งลดลงไปถึง 8.0% และ 35.8% ตามลำดับ วิศวกรรมเฉพาะด้านพรีซิชั่นลดลง 1.5%

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด