logo

FX.co ★ ประเทศนิวซีแลนด์มีการขาดดุลทางการค้าสินค้าใน 1.0 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนกันยายน

ประเทศนิวซีแลนด์มีการขาดดุลทางการค้าสินค้าใน 1.0 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนกันยายน

สำนักงานสถิติของนิวซีแลนด์นำเสนอข้อมูลออกมาในวันอังคารว่าประเทศนิวซีแลนด์มีการขาดดุลทางการค้าสินค้าใน 1.0 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนกันยายน หลังจากการขาดดุลเป็น 353 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนสิงหาคม

การนำเข้าลดลง 643 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือ 11.0% ในรอบปีก่อนไปยัง 5.0 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ขณะที่การส่งออกลดลง 350 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือ 8.0% ไปเป็น 4.0 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์

ในไตรมาสที่สามของปี 2020 ประเทศนิวซีแลนด์มีการเกินดุลการค้า 1.2 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์

การนำเข้าเพิ่มขึ้นมา 3.3% ในฤดูกาลของไตรมาสที่ 13,600 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ตามการลดลงถึง 16% ในไตรมาสที่ 2 การส่งออกเพิ่มขึ้น 0.7% ไปเป็น 14.8 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ จากการปรับตัวลง 5.4% ในไตรมาสที่สอง

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด