logo

FX.co ★ ประเทศนิวซีแลนด์มีการขาดดุลทางการค้าสินค้าใน 1.0 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนกันยายน

ประเทศนิวซีแลนด์มีการขาดดุลทางการค้าสินค้าใน 1.0 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนกันยายน

สำนักงานสถิติของนิวซีแลนด์นำเสนอข้อมูลออกมาในวันอังคารว่าประเทศนิวซีแลนด์มีการขาดดุลทางการค้าสินค้าใน 1.0 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนกันยายน หลังจากการขาดดุลเป็น 353 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนสิงหาคม

การส่งออกลดลง 350 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือ 8.0% ในรอบปีไปเป็น 4.0 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์

น้ำมันดิบลด 110 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ การส่งออกนมผง เนยและชีสลด 97 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนนี้ ซึ่งมาจากไขมันนมที่ลดลงอย่างเนย (ลดลง 35 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) และนมผง (ลดลง 31 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์)

การนำเข้าลดลง 643 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือคิดเป็น 11.0% จากปีก่อนอยู่ที่ 5.0 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์

การนำเข้ารถยนต์ลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่เครื่องบินและชิ้นส่วนเป็นส่วนที่ทำให้การนำเข้าลดลง (โดยลงไป 117 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) เครื่องบินเทอร์โบและชิ้นส่วนใบพัด (ลดลง 56 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) และโทรศัพท์มือถือ (ลดลง 37 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์)

สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2020 นิวซีแลนด์มีการเกินดุลทางการค้า 1.2 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์

การนำเข้าเพิ่มขึ้นมา 3.3% ในฤดูกาลของไตรมาสที่ 13,600 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ตามการลดลงถึง 16% ในไตรมาสที่ 2 การส่งออกเพิ่มขึ้น 0.7% ไปเป็น 14.8 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ จากการปรับตัวลง 5.4% ในไตรมาสที่สอง

การส่งออกในรอบปีเพิ่มขึ้น 1.2 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือ 2.0% ไปเป็น 60.3 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ขณะที่การนำเข้าลดลง 5.9 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือ 9.1% คิดเป็น 58.6 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ส่วนการเกินดุลทางการค้าอยู่ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด