logo

FX.co ★ จีดีพีของประเทศเกาหลีใต้เพิ่ม 1.9% ของไตรมาสสาม

จีดีพีของประเทศเกาหลีใต้เพิ่ม 1.9% ของไตรมาสสาม

ธนาคารแห่งเกาหลีใต้กล่าวถึงการประมาณการล่วงหน้าในวันอังคารว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.9% ของฤดูกาลนี้ในรอบไตรมาสที่สามของปี 2020

มันสูงกว่าประมาณการของการเพิ่มขึ้น 1.7% ตามการปรับตัวลง 3.2% ในช่วงสามเดือนก่อนหน้า

รายได้รวมที่แท้จริงเพิ่มขึ้น 2.5% ในไตรมาสหลังจากที่ลดลงไป 1.9% ในไตรมาสที่สอง

ด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชนหดตัว 0.1% เนื่องจากการใช้จ่ายสินค้ากึ่งคงทนลดลง การบริโภคของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 0.1% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น

การลงทุนด้านการก่อสร้างลด 7.8% เนื่องจากวิศวกรรมโยธาปรับตัวลง การลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่ม 6.7% เกิดขึ้นจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น

การส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 15.6% เนื่องจากการส่งออกสินค้า เช่นยานยนต์และเซมิคอนดักเตอร์ขยายตัว การนำเข้าเพิ่มขึ้น 4.9% เนื่องจากการนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์เคมีเพิ่มขึ้น

ด้านการผลิต การผลิตด้านการเกษตร ป่าไม้และประมงเพิ่มขึ้น 1.8% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตปศุสัตว์

การผลิตเพิ่มขึ้น 7.6% โดยมีสาเหตุหลักจากการผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเลนส์ที่เพิ่มขึ้น อุปทานด้านสาธารณูปโภคลดลง 7.4% เนื่องจากไฟฟ้าได้ลดลง การก่อสร้างหดตัวไป 5.5% เนื่องจากวิศวกรรมโยธาที่ปรับตัวลง

การบริการเพิ่มขึ้น 0.7% โดยเกิดขึ้นจากงานด้านสุขภาพและสังคม และการเงินและการประกันภัย

GDP ในรอบปีลดลง 1.3% ซึ่งนำหน้าการคาดการณ์ไปอีกครั้งว่าจะลดลง 1.9% จากการลดลง 2.7% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

รายได้รวมในประเทศเพิ่มขึ้น 0.5% หลังจากปรับตัวลง 1.9% ในไตรมาสที่ 2

การเกษตร การป่าไม้และการประมงลด 5.9% ในรอบปี ขณะที่ภาคการผลิตลดลง 1.0% ด้านสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 7.3% การก่อสร้างลงไป 2.2% และบริการลด 1.5%

การส่งออกลดลง 3.7% ในรอบปี และการนำเข้าลดลง 5.3%

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด