logo

FX.co ★ การส่งออกของประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน

การส่งออกของประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติได้นำเสนอออกมาในวันพุธว่า การส่งออกของประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าการคาดการณ์ของเดือนกันยายน

การส่งออกเพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบเป็นรอบปีที่ 88.9 พันล้านริงกิตมาเลเซียในเดือนกันยายน หลังจากที่ลดลง 2.9% ในเดือนสิงหาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 5.5%

การนำเข้าลดลง 3.6% ต่อปีไปอยู่ที่ 67.0 พันล้านริงกิตมาเลเซียในเดือนกันยายน หลังจากที่ลดลง 6.5% ในเดือนก่อนหน้านี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะลดลงไป 3.8%

การเกินดุลทางการค้ามีมูลค่ารวม 22.0 พันล้านริงกิตมาเลเซียในเดือนกันยายน มันสูงกว่าระดับที่คาดการณ์ไว้ใน 13.9 พันล้านริงกิตมาเลเซีย

การส่งออกในรอบเดือนเพิ่มขึ้น 12.4% ในเดือนกันยายนและการนำเข้าเพิ่มขึ้น 1.6%

ข้อมูลอีกส่วนจากสำนักงานสถิติแสดงออกมาว่า ราคาผู้ผลิตลดลง 3.9% ทุกปีในเดือนกันยายน ตามการปรับตัวลง 2.8% ในเดือนสิงหาคม

ราคาสำหรับการขุดเหมืองลดลงมากที่สุดถึง 43.2% ต่อปีในเดือนกันยายน ราคาสำหรับการผลิต และการผลิตไฟฟ้าและก๊าซลดลงไป 1.3% และ 0.9% ตามลำดับ

ในแต่ละเดือน ราคาผู้ผลิตลดลง 0.5% ในเดือนกันยายน ตามการปรับตัวขึ้นมาเป็น 1.0% ในเดือนก่อนหน้า

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด