logo

FX.co ★ การผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นมา 5.4% ของรอบเดือนในเดือนกันยายน

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นมา 5.4% ของรอบเดือนในเดือนกันยายน

สำนักงานสถิติของเกาหลีออกข้อมูลมาในวันศุกร์ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศเกาหลีใต้ปรับตัวมาใน 5.4% ในเดือนกันยายนของฤดูกาลนี้

มันมุ่งหน้าไปเกินกว่าการคาดการณ์ที่ระบุว่าจะมีการเพิ่มขึ้น 3.0% ตามการปรับตัวขึ้นมา 0.3% จากการหดตัวในเดือนสิงหาคม (จากเดิมคือ -0.7 เปอร์เซ็นต์)

ในแต่ละปี การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 8.0% ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.7% ตามการปรับตัวขึ้นมา 2.6% จากที่ร่วงลงมาช่วงเดือนก่อนหน้า (จากเดิมคือ -3.0 เปอร์เซ็นต์)

สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2020 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.7% ในไตรมาสนี้และ 0.9% ในรอบปี

ดัชนีการผลิตของอุตสาหกรรมทั้งหมดในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนนี้และ 3.4% ในรอบปี

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.9% ในเดือนนี้และ 8.3% ในปีนี้ ดัชนีการจัดส่งสินค้าเพื่อการผลิตเพิ่มขึ้น 7.5% ในรอบเดือนและ 6.9% ในรอบปี ดัชนีสินค้าคงคลังการผลิตลดไป 2.5% ในรอบเดือน แต่เพิ่มขึ้น 0.2% ในรอบปี

ดัชนีกำลังการผลิตเพิ่มมา 0.7% ในเดือนouhและ 1.9% ในรอบปี ดัชนีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 6.0% ในเดือนนี้และ 4.2% ในรอบปี อัตราการใช้กำลังการผลิตโดยเฉลี่ยในการผลิตอยู่ที่ 73.9% ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% จากเดือนก่อนหน้า

ดัชนีการบริการเพิ่ม 0.3% ในเดือนนี้ แต่ยังทรงตัวอยู่ในรอบปีนี้ ดัชนียอดการค้าปลีกเพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือนนี้และ 4.4% ในรอบปี

ดัชนีการลงทุนด้านอุปกรณ์เพิ่มเป็น 7.4% ในเดือนนี้และ 16.8% ในรอบปี ดัชนีการขนส่งเครื่องจักรภายในประเทศเพิ่มขึ้น 11.7% ในรอบปี มูลค่าการสั่งซื้อเครื่องจักรภายในประเทศเพิ่มขึ้น 22.9% ในรอบปี

มูลค่าการก่อสร้างแล้วเสร็จในราคาคงที่ปรับตัวขึ้น 6.4%ในเดือนนี้และ 6.3% ในรอบปี มูลค่าของคำสั่งซื้อด้านการก่อสร้างที่ได้รับในราคาปัจจุบันเพิ่มขึ้น 2.0% ในรอบปี

ดัชนีชี้พ้องแบบคอมโพสิตของเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.4% ในรอบเดือน ดีชนีชี้พ้องแบบคอมโพสิตของวัฏจักร ซึ่งแสดงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเพิ่มขึ้น 0.3 จุดจากเดือนก่อนหน้า

ดัชนีชี้นำแบบคอมโพสิตในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.7% ในรอบเดือน ดัชนีชี้นำแบบคอมโพสิตของวัฏจักร ซึ่งใช้ในการคาดการณ์ถึงจุดเปลี่ยนในวงจรธุรกิจได้เพิ่มขึ้น 0.4 จุดจากเดือนก่อนหน้า

สำนักงานของสถิติในเกาหลีนำเสนอออกมาในวันศุกร์ว่า มูลค่ารวมของยอดการค้าปลีกในประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นในฤดูกาลที่ 1.7% ในรอบเดือนกันยายน มันออกมาสูงกว่าการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 1.5% หลังจากที่เพิ่มขึ้นมา 3.0% ในเดือนสิงหาคม

ยอดการค้าปลีกในรอบปีสูงขึ้น 4.4% มันออกไปมากกว่าที่คาดการณ์ไว้สูงถึง 4.0% ตามการปรับตัวขึ้นมา 0.3% ในเดือนก่อนหน้า

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด