logo

FX.co ★ การผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 4.0% ในรอบเดือนภายในเดือนกันยายน

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 4.0% ในรอบเดือนภายในเดือนกันยายน

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมนำเเสนอข้อมูลออกมาในวันศุกร์ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในฤดูกาลนี้ถึง 4.0% ในเดือนกันยายน

มันตรงกับการคาดการณ์สำหรับการปรับตัวเพิ่มมา 3.2% ตามการหนุนตัวขึ้นมา 1.0% ในเดือนสิงหาคม

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในรอบปีลดลง 9.0% ซึ่งเกินกว่าการคาดการณ์อีกครั้งว่าจะลดลง 10.0% ตามการปรับตัวลงไป 13.8% ในเดือนก่อนหน้า

เมื่อมีการนำเสนอข้อมูลออกมา ตัวเลข METI ได้ปรับปรุงการประเมินการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยกล่าวว่าตอนนี้มันกำลังปรับตัวขึ้น

อุตสาหกรรมที่มีส่วนทำให้ปรับตัวขึ้นได้แก่ ยานยนต์ เครื่องจักรการผลิตและเครื่องจักรไฟฟ้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากเครื่องจักรที่ใช้งานด้านธุรกิจและเคมีภัณฑ์อินทรีย์ลดลง

การจัดส่งเพิ่มขึ้น 3.8% ในเดือนนี้และลดลง 9.9% ในขณะที่สินค้าคงเหลือลดลง 0.3% ในเดือนนี้และ 5.5% ในปีนี้ อัตราส่วนสินค้าคงเหลือลด 3.7% ในเดือนนี้และเพิ่มขึ้น 7.5% ในรอบปี

การคาดการณ์ของ METI สำหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่า มันเพิ่มขึ้น 4.5% ต่อเดือนในเดือนตุลาคมและ 1.2% ในเดือนพฤศจิกายน

อุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการปรับตัวขึ้นในเดือนตุลาคมได้แก่ อุปกรณ์ขนส่ง เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องจักรการผลิต อุตสาหกรรมที่ส่วนต่อการปรับตัวขึ้นในเดือนพฤศจิกายนได้แก่ เครื่องจักรการผลิต เคมีภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า

นอกจากนี้ในวันศุกร์

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารได้นำเสนอข้อมูลในวันศุกร์ว่า อัตราเงินเฟ้อโดยรวมในภูมิภาคโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นลดลง 0.3% ในปีของเดือนตุลาคม มันตรงตามการคาดการณ์ต่อการปรับตัวขึ้นมาเป็น 0.2% ในเดือนกันยายน

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในราคาอาหารที่มีความผันผวนได้ลดลง 0.5% ต่อปี ซึ่งตรงกับกับการคาดการณ์หลังจากที่ลดลงไปแล้วถึง 0.2% ในเดือนก่อนหน้า

อัตราเงินเฟ้อในรอบเดือนโดยรวมลดลงไป 0.4% และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานลดลง 0.2%

กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นได้นำเสนอข้อมูลในวันศุกร์ว่า อัตราการว่างงานในญี่ปุ่นออกมาในฤดูกาลนี้ที่ระดับ 3.0% ในเดือนกันยายน มันไม่ตรงกับการคาดการณ์ที่ระดับ 3.1% และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลของเดือนสิงหาคม

อัตราส่วนงานต่อผู้สมัครอยู่ที่ 1.03 ซึ่งไม่ตรงกับการคาดการณ์ว่าอยู่ใน 1.04 ซึ่งแทยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จำนวนผู้มีงานทำในเดือนกันยายนอยู่ที่ 66.89 ล้านคน โดยลดลงจากปีก่อนที่ระดับ 790,000 คน จำนวนผู้ว่างงานในเดือนกันยายนอยู่ที่ 2.10 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้น 420,000 คนจากปีก่อนหน้า

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด