logo

FX.co ★ อัตราการว่างงานของประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 5.3% ในไตรมาส

อัตราการว่างงานของประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 5.3% ในไตรมาส

สำนักงานสถิติของประเทศนิวซีแลนด์ได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันพุธว่า อัตราการว่างงานของประเทศนิวซีแลนด์ในฤดูกาลนี้อยู่ที่ระดับ 5.3% ในไตรมาสที่สามของปี 2020

มันเกินกว่าการคาดการณ์ใน 5.4% แม้ว่าจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากช่วงสามเดือนก่อนหน้านี้ใน 4.0% ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานอยู่ที่ -0.8% ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ตามการปรับตัวลงไป 0.4% ในช่วงสามเดือนก่อนหน้า

อัตราการว่างงานของพนักงานชายเพิ่มขึ้น 4.8% โดยเพิ่มขึ้นจาก 3.6% อัตราการว่างงานของพนักงานหญิงเพิ่มขึ้น 5.8% มันเพิ่มขึ้นจาก 4.5%

จำนวนคนว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 151,000 คนในฤดูกาลนี้ (มันเพิ่มขึ้น 37,000 คนจากไตรมาสที่แล้ว) คิดเป็นผู้ชาย 19,000 คนและผู้หญิงอีก 18,000 คนที่ตกงาน

อัตราการมีส่วนร่วมอยู่ที่ 70.1% มันสูงกว่าการคาดการณ์ที่ระดับ 70.0% แล้วก็เพิ่มขึ้นจาก 69.7% ในไตรมาสที่ 2

อัตราการจ้างงานลดลง 66.4% ในฤดูกาลนี้ ซึ่งลดลงจาก 67.1% ในไตรมาสที่แล้ว อัตราการจ้างงานของพนักงานชายลด 71.8% มันลดลงจาก 72.4% ในไตรมาสที่แล้ว อัตราการจ้างงานพนักงานหญิงลดลง 61.2% มันลดลงจาก 62.0% ในไตรมาสที่แล้ว

ผู้มีงานทำลดน้อยลง 22,000 คน โดยลดลงไป 2,709,000 คน จำนวนการจ้างงานที่ปรับตัวฤดูกาลได้ลดลง 8,700 (0.4 เปอร์เซ็นต์) มาอยู่ที่ 1,979,700 ในไตรมาสของเดือนกันยายน ปี 2020

อัตราการทำงานต่ำกว่าศักยภาพปรับตัวขึ้น 13.2% ขณะที่การจ้างงานลดลง 0.4% ในรอบไตรมาส จำนวนชั่วโมงที่ทำงานจริงพบว่ามีการฟื้นตัวขึ้นมา 9.4% ตั้งแต่ไตรมาสที่แล้ว

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด