logo

FX.co ★ รายงานข้อมูลการค้าของไต้หวันในวันจันทร์

รายงานข้อมูลการค้าของไต้หวันในวันจันทร์

ในวันจันทร์นี้ไต้หวันจะนำเสนอตัวเลขการนำเข้า การส่งออกและดุลการค้าของเดือนตุลาคม โดยเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

การนำเข้าคาดการณ์ว่าจะลด 2.5% ในปีนี้หลังจากที่ลดไปแล้ว 5.4% ในเดือนกันยายน การส่งออกปรับตัวสูงขึ้น 4.2% ต่อปีหลังจากขึ้นมา 9.4% ในเดือนก่อนหน้า การเกินดุลทางการค้าอยู่ที่ 5 พันล้านดอลลาร์ โดยลดลงจาก 7.14 พันล้านดอลลาร์ในเดือนก่อนหน้า

ประเทศญี่ปุ่นจะนำเสนอตัวเลขเบื้องต้นของเดือนกันยายน เกี่ยวกับดัชนีชี้นำและดัชนีชี้พ้อง ดัชนีชี้นำออกมาอยู่ที่ 88.6 โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม 88.4 ในเดือนสิงหาคม ดัชนีชี้พ้องอยู่ที่ระดับ 79.0 ซึ่งลดลงจาก 79.4 ในเดือนก่อนหน้า

ประเทศออสเตรเลียจะนำเสนอตัวเลขของเดือนกันยายนเกี่ยวกับใบอนุญาตการก่อสร้าง การออกใบอนุญาตในเดือนสิงหาคมลด 2.3% ในเดือน

ประเทศอินโดนีเซียจะพบรายงานของเดือนตุลาคม เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ดัชนีในเดือนกันยายนอยู่ที่ 83.4

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด