logo

FX.co ★ ใบอนุญาตก่อสร้างทั้งหมดในออสเตรเลียเพิ่ม15.4% ในเดือนกันยายน

ใบอนุญาตก่อสร้างทั้งหมดในออสเตรเลียเพิ่ม15.4% ในเดือนกันยายน

จำนวนใบอนุญาตก่อสร้างทั้งหมดที่ออกในออสเตรเลียของเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลถึง 15.4% ในรอบเดือนที่ 15,827

ใบอนุญาตสำหรับบ้านของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 9.7% ไปเป็น 10,238 และใบอนุญาตสำหรับที่อยู่อาศัยของภาคเอกชนที่ไม่รวมกับบ้าน ได้เพิ่มขึ้น 23.4% ไปอยู่ที่ 5,189

ใบอนุญาตการก่อสร้างทั้งหมดเพิ่มขึ้น 8.8% ในรอบปี ขณะที่บ้านของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 20.7% และที่อยู่อาศัยของภาคเอกชนที่ไม่รวมกับบ้านได้ร่วงลง 12.1%

มูลค่าอาคารทั้งหมดที่ได้รับการอนุญาตลด 17.0% ในเดือนกันยายนตามแนวทางที่ปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล มูลค่าอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยลด 36.7% หลังจากเพิ่มขึ้น 40.0% ในเดือนสิงหาคม

มูลค่าอาคารพักอาศัยทั้งหมดลดไปเล็กน้อยในเดือนกันยายน โดยอยู่ที่ 0.7% ได้รับแรงหนุนจากมูลค่าอาคารที่อยู่อาศัยใหม่ที่ลดลง (1.0เปอร์เซ็นต์) ขณะที่มูลค่าการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมที่อยู่อาศัยเพิ่ม 1.1%

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด