logo

FX.co ★ รายงานอัตราดอกเบี้ยของประเทศนิวซีแลนด์ในวันพุธ

รายงานอัตราดอกเบี้ยของประเทศนิวซีแลนด์ในวันพุธ

ธนาคารกลางของประเทศนิวซีแลนด์จะสรุปผลการประชุมนโยบายการเงินในวันพุธ จากนั้นจะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย โดยเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ธนาคารกลางของนิวซีแลนด์อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0.25%

ประเทศออสเตรเลียจะพบรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากธนาคาร Westpac ของเดือนพฤศจิกายน โดยในเดือนตุลาคมดัชนีเพิ่มขึ้น 11.9% สู่ระดับ 105

ประเทศเกาหลีใต้จะนำเสนอตัวเลขการว่างงานของเดือนตุลาคม โดยคาดการณ์ว่าอัตราว่างงานจะลดลงไป 3.6% จาก 3.9% ในเดือนกันยายน

ประเทศอินโดนีเซียจะนำเสนอข้อมูลยอดการค้าปลีกของเดือนกันยายน โดยในเดือนสิงหาคมยอดการขายลด 9.2% ในรอบปี

ประเทศญี่ปุ่นจะพบรายงานตัวเลขของเดือนตุลาคมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องจักร โดยในเดือนกันยายนคำสั่งซื้อลดไป 15.0% ในปีนี้

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด