logo

FX.co ★ ราคาอาหารเพิ่มขึ้น2.7% ในประเทศนิวซีแลนด์ในรอบปีชอ

ราคาอาหารเพิ่มขึ้น2.7% ในประเทศนิวซีแลนด์ในรอบปีชอ

สำนักงานสถิติของประเทศนิวซีแลนด์ได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันศุกร์ว่า ราคาอาหารเพิ่มขึ้น 2.7% ในรอบปีในเดือนตุลาคม โดยลดลงจาก 3.1% ในเดือนกันยายน

ราคาผักและผลไม้แต่ละส่วนเพิ่มขึ้น 10% ในรอบปี ขณะที่ราคาเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและปลาเพิ่มขึ้น 1.0% โดยราคาของกินของใช้เพิ่มขึ้น 0.7% ราคาเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทรงตัวอยู่ที่เดิม และราคาอาหารในร้านอาหารและอาหารสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 3.4%

ราคาอาหารลด 0.7% ในเดือนตุลาคมปี 2020 หลังจากปรับตามฤดูกาล มันเพิ่มขึ้น 0.1%

ราคาผักและผลไม้แต่ละส่วนลด 5.6% (ทรงตัวหลังจากการปรับฤดูกาล) ขณะที่ราคาเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและปลาเพิ่มขึ้น 0.5%; ราคาของกินของใช้ลด 0.2% (ลด 0.2% หลังจากการปรับตามฤดูกาล) ราคาเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่ม 1.1% และค่าอาหารในร้านอาหารและราคาอาหารสำเร็จรูปทรงตัวอยู่ที่เดิม

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด