logo

FX.co ★ จีดีพีของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 21.4% ในรอบปีของไตรมาสสาม

จีดีพีของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 21.4% ในรอบปีของไตรมาสสาม

สำนักงานคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอรายงานเบื้องต้นมาในวันจันทร์ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของญี่ปุ่นเพิ่มมาเป็น 21.4% ในรอบปีของไตรมาสสามปี 2020

มันเกินกว่าการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นในรอบปีถึง 18.9% ตามการปรับตัวลงมาถึง 28.8% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

ในแต่ละไตรมาส จีดีพีขยายตัว 5.0% ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมา 4.4% ตามการปรับตัวลงไป 8.2% ในไตรมาสที่สอง

ค่าใช้จ่ายด้านทุนลดไป 3.4% ในไตรมาส โดยไม่ตรงกับการคาดการณ์ที่ว่าจะปรับตัวลงไป 3.0 หลังจากปรับตัวลงไป 4.5% ในช่วงสามเดือนก่อนหน้า

การบริโภคภาคเอกชนของจีดีพีเพิ่ม 4.7% ในรอบไตรมาส โดยไม่ตรงกับการคาดการณ์ว่าอยู่ใน 5.1% หลังจากที่ลดไป 3.1% ในไตรมาสที่ 2

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด