logo

FX.co ★ รายงานข้อมูลการค้าฮ่องกงในวันอังคาร

รายงานข้อมูลการค้าฮ่องกงในวันอังคาร

ในวันอังคารฮ่องกงจะนำเสนอตัวเลขการนำเข้า การส่งออกและดุลการค้าของเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในเดือนกันยายนการนำเข้าเพิ่มขึ้น 3.4% ในรอบปีและการส่งออกเพิ่มขึ้นไปยัง 9.1% ต่อปี ส่วนการขาดดุลทางการค้าอยู่ที่ 12,700 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ประเทศฟิลิปปินส์จะนำเสนอข้อมูลของเดือนตุลาคม เกี่ยวกับดุลงบประมาณ งบประมาณมีการขาดดุลในเดือนกันยายนอยู่ที่ 138.5 พันล้านเปโซ

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด