logo

FX.co ★ การส่งออกของประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม

การส่งออกของประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันศุกร์ว่า การส่งออกของประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นฉับพลันในเดือนตุลาคม

การส่งออกเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีไปเป็น 91.1 พันล้านริงกิตมาเลเซียในเดือนตุลาคม หลังจากลดลงไป 13.6% ในเดือนกันยายน นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะลดไป 0.8%

การนำเข้าลดไป 6.0% ต่อปีโดยคิดเป็น 68.9 พันล้านริงกิตมาเลเซียในเดือนตุลาคม หลังจากที่ลดไปแล้วถึง 3.6% ในเดือนก่อนหน้า นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะลดไปอยู่ที่ 4.5%

การเกินดุลทางการค้ามีมูลค่ารวมถึง 22.1 พันล้านริงกิตมาเลเซียในเดือนตุลาคม ซึ่งสูงกว่าระดับที่คาดการณ์ไว้ใน 20.4 พันล้านริงกิตมาเลเซีย

การส่งออกในรอบเดือนเพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนตุลาคมและการนำเข้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.9%

*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด