logo

FX.co ★ NZDJPY M30: รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)

NZDJPY M30: รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน NZDJPY M30; ขอบเขตด้านบนอยู่ที่ 77.47;ขอบเขตด้านล่าง คือ 77.33 ความกว้างของรูปแบบนี้คือ 15 จุด กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบน 77.47 การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะสามารถคาดการณ์ถึงความกว้างของรูปแบบได้ ที่จะสอดคล้องกับระยะทางไปยังระดับของการทำผลกำไร
*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้าแสดงรายชื่อกราฟ ไปที่กราฟ