logo

FX.co ★ USDCAD M30: รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)

USDCAD M30: รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ถูกสร้างขึ้นมาใน USDCAD M30 มันแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นขาลง บางที ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน ฐานของรูปแบบออกไป 1.2597 การเคลื่อนไหวลงด้านล่างจะยังคงเกิดขึ้น
*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้าแสดงรายชื่อกราฟ ไปที่กราฟ