logo

FX.co ★ NZDUSD M30: รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)

NZDUSD M30: รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน NZDUSD M30; ขอบเขตด้านบนอยู่ที่ 0.7181;ขอบเขตด้านล่าง คือ 0.7157 ความกว้างของรูปแบบนี้คือ 23 จุด กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบน 0.7181 การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะสามารถคาดการณ์ถึงความกว้างของรูปแบบได้ ที่จะสอดคล้องกับระยะทางไปยังระดับของการทำผลกำไร
*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้าแสดงรายชื่อกราฟ ไปที่กราฟ