logo

FX.co ★ GBPAUD M5: รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant)

GBPAUD M5: รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant)

รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant)รูปแบบ รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ต GBPAUD M5 มันแสดงถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มปัจจุบัน คุณลักษณะจำเพาะ: ระดับต่ำของรูปแบบนี้จะเป็นพิกัดของ 1.7187;การประมาณการความสูงของตัวเสาธง เท่ากับ 21 บี๊ป ในกรณีที่ราคาเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับต่ำของรูปแบบนี้ที่ 1.7187 ก็คาดการณ์ว่าแนวโน้มขาลงจะยังคงเกิดขึ้นไปจนถึงระดับ 1.7172
ขอบเตระยะเวลาใน M5 และ M15 อาจจะมีตำแหน่งการเข้าใช้งานที่ผิดพลาดมากยิ่งขึ้น
*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้าแสดงรายชื่อกราฟ ไปที่กราฟ