logo

FX.co ★ GBPAUD M5: รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)

GBPAUD M5: รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, GBPAUD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา รูปแบบประเภทนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม มันประกอบไปด้วยสองระดับ: แนวต้าน 1.7190 - 0.0000 และแนวรับ 1.7165 – 1.7165 ในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้าน 1.7165 - 1.7165 ตราสารนั้นก็อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาลง
ขอบเตระยะเวลาใน M5 และ M15 อาจจะมีตำแหน่งการเข้าใช้งานที่ผิดพลาดมากยิ่งขึ้น
*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้าแสดงรายชื่อกราฟ ไปที่กราฟ