logo

FX.co ★ GBPAUD M15: รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom)

GBPAUD M15: รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom)

รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom)รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ตของ GBPAUD M15 ลักษณะของกราฟรูปแบบนี้: เส้นด้านล่างของกราฟรูปแบบนี้มีพิกัดอยู่ที่ 1.7184 พร้อมกับลิมิตด้านบน 1.7184/1.7173,ระยะของความกว้างคือ 44 จุด การก่อตัวของกราฟรูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom) อาจจะแสดงให้เห็นโดยหลักถึง การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มจากแนวโน้มขาลง ไปเป็นแนวโน้มขาขึ้น มันเลยแสดงให้เห็นว่า หากมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับแนวต้านที่ 1.7140, ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวขึ้นด้านบนต่อไป
ขอบเตระยะเวลาใน M5 และ M15 อาจจะมีตำแหน่งการเข้าใช้งานที่ผิดพลาดมากยิ่งขึ้น
*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้าแสดงรายชื่อกราฟ ไปที่กราฟ