logo

FX.co ★ GBPAUD M5: รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder)

GBPAUD M5: รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder)

รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder)อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, GBPAUD ที่ได้สร้างรูปแบบตาม รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder) ตำแหน่งของหัวอยู่ใน 1.7039 ระหว่างนั้นเส้นระดับกลางของตำแหน่งคอ อยู่ในระดับที่ 1.7073/1.7068 การก่อตัวของรูปแบบ รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder) อย่างที่เห็นได้ชัด ที่แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มขาลง มันยังแสดงถึงในกรณีที่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ราคาของ GBPAUD จะมุ่งหน้าไปหา 1.7083
ขอบเตระยะเวลาใน M5 และ M15 อาจจะมีตำแหน่งการเข้าใช้งานที่ผิดพลาดมากยิ่งขึ้น
*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้าแสดงรายชื่อกราฟ ไปที่กราฟ