logo

FX.co ★ GBPAUD M30: รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)

GBPAUD M30: รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน GBPAUD M30; ขอบเขตด้านบนอยู่ที่ 1.7055;ขอบเขตด้านล่าง คือ 1.7020 ความกว้างของรูปแบบนี้คือ 38 จุด กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบน 1.7055 การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะสามารถคาดการณ์ถึงความกว้างของรูปแบบได้ ที่จะสอดคล้องกับระยะทางไปยังระดับของการทำผลกำไร
*การวิเคราะห์ตลาดตามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคุณ แต่ไม่ได้เป็นการชี้แนะแนวทางในการซื้อขาย T
ไปที่หน้าแสดงรายชื่อกราฟ ไปที่กราฟ