logo

FX.co ★ ศูนย์ข้อมูลระดับโลก 10 อันดับแรก

ศูนย์ข้อมูลระดับโลก 10 อันดับแรก

ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่สามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากได้ขณะที่มีกำลังของอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น ศูนย์ข้อมูลได้กลายเป็นที่เก็บข้อมูลระดับโลกและการประมวลผลข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าแต่ละศูนย์จะใช้ข้อมูลประมาณ 2.5 ล้านเทราไบต์ ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ Internet of Things จึงทำให้กระบวนการสร้างข้อมูลเร็วขึ้นแล้วส่งผลให้มีศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น เราได้รวบรวมการจัดอันดับศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดมาให้คุณแล้ว

ศูนย์ข้อมูลระดับโลก 10 อันดับแรก

China Telecom Data Center

China Telecom เป็นผู้นำอย่างเทียบไม่ติดโดยพิจารณาจากข้อมูลขาเข้าและข้อมูลที่จัดเก็บในการจัดอันดับศูนย์ข้อมูลระดับโลก 10 แห่งของเรา ศูนย์ข้อมูลนี้ครอบคลุมพื้นที่ 1 ล้านตารางเมตรและตั้งอยู่ในอุทยาน Inner Mongolia Information Park ในเมืองฮูฮอต ศูนย์นี้เป็นเครือข่าย IDC ทั่วโลกที่กว้างขวางซึ่งมี IDC มากกว่า 400 แห่ง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของตลาดศูนย์ข้อมูลของจีน โครงการนี้ได้ดึงดูดเงินลงทุนถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนั้นศูนย์ข้อมูลนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ 100 เฮกตาร์จึงทำให้เป็นหนึ่งในศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ศูนย์ข้อมูลระดับโลก 10 อันดับแรก

China Mobile

China Mobile เป็นศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่เป็นอันดับสองในการจัดอันดับของเรา ศูนย์ China Mobile ตั้งอยู่ในอุทยาน Inner Mongolia Information Park เหมือนกับศูนย์ข้อมูล China Telecom ศูนย์ China Mobile นั้นสร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร (106 เฮกตาร์) โดยมีตู้แร็คเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 40,000 ชั้น โครงการนี้ระดมทุนได้ 1.92 พันล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากการให้บริการทางองค์กรแล้ว ศูนย์ China Mobile ยังดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น คลาวด์คอมพิวติ้งและ 5G

ศูนย์ข้อมูลระดับโลก 10 อันดับแรก

The Citadel Campus สหรัฐอเมริกา

Citadel Campus อยู่ในอันดับที่สามในการจัดอันดับของเรา ศูนย์ข้อมูลนี้เป็นของ Switch ซึ่งเป็นองค์กรด้านระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี บริษัท Switch มีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่แห่งนี้ โดยศูนย์ Citadel Campus อยู่ในระดับเหนือกว่าเกณฑ์ Tier IV และเครือข่ายใยแก้วนำแสงช่วยให้การทำงานและการเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูล TAHOE RENO เป็นไปอย่างราบรื่น บริษัท Switch เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านนวัตกรรมสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนถึง 100%

ศูนย์ข้อมูลระดับโลก 10 อันดับแรก

CWL1 Data Centre สหราชอาณาจักร

CWL1 เป็นศูนย์ข้อมูลระดับโลกแห่งที่สี่ในการจัดอันดับของเราและเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยตั้งอยู่ในเวลส์และครอบคลุมพื้นที่ 134,000 ตารางเมตร มีพื้นที่ทำงานและห้องประชุมมากมายภายในศูนย์ ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้สร้างขึ้นตามมาตรฐาน Tier III และมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่าย 400kV SuperGrid นอกจากนั้นศูนย์ CWL1 เป็นหนึ่งในศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในสหราชอาณาจักร

ศูนย์ข้อมูลระดับโลก 10 อันดับแรก

Lakeside Technology Center สหรัฐอเมริกา

Lakeside Technology เป็นศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของการจัดอันดับเรา ศูนย์ข้อมูลนี้ขึ้นชื่อในเรื่องระบบระบายความร้อนด้วยถังที่บรรจุน้ำขนาด 3 ล้านลิตร ด้วยนวัตกรรมนี้ทำให้ต้นทุนเครื่องปรับอากาศจึงลดลงอย่างมาก ศูนย์ข้อมูลนี้ยังเป็นของกองทุนเพื่อการลงทุน Digital Reality ซึ่งดำเนินการดูแลศูนย์ข้อมูลมากกว่า 280 แห่ง รวมพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 3 ล้านตารางเมตรทั่วโลก ในปี 2005 กองทุนแห่งนี้ได้ซื้ออาคารเป็นเงินมูลค่า 140 ล้านดอลลาร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์เทคโนโลยี Lakeside ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลนี้มุ่งเน้นไปที่ตลาดการเงิน ศูนย์เทคโนโลยี Lakeside มีตู้ไฟเบอร์ 4 ห้องและแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 3 แห่ง

ศูนย์ข้อมูลระดับโลก 10 อันดับแรก

Utah Data Center สหรัฐอเมริกา


ศูนย์ข้อมูลยูทาห์สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบ ป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับข้อมูลข่าวกรอง ศูนย์ข้อมูลนี้ครอบคลุมพื้นที่ 93,000 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐาน Tier III โครงการทั้งหมดมีมูลค่ามากถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยอาคารฝ่ายบริหาร 20 แห่งที่ขับเคลื่อนโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Cray XC30 ผู้เชี่ยวชาญประมาณการว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีประสิทธิภาพมากจนสามารถประมวลผลได้มากกว่า 100 เพตาฟลอปต่อวินาที ศูนย์ข้อมูลยูทาห์ติดตั้งระบบช่วยชีวิตรุ่นล่าสุด ซึ่งประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 60 เครื่อง สถานีไฟฟ้าย่อยและคลังเก็บเชื้อเพลิงสำหรับพลังงานสำรอง 3 วัน

ศูนย์ข้อมูลระดับโลก 10 อันดับแรก

Tulip Data Center อินเดีย

Tulip Data Center Services อยู่ในอันดับที่เจ็ดของการจัดอันดับ โดยเป็นผู้ให้บริการธุรกิจหลักในอินเดีย ศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการหลากหลายแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 90,000 ตารางเมตร ซึ่งสร้างขึ้นตามมาตรฐาน TIER 3 และ TIER 4 รวมทั้งมีความจุในการจัดเก็บตู้แร็คอุปกรณ์โทรคมนาคม 12,000 ชั้น ศูนย์ Tulip Data Center ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากที่สุดในประเทศได้รับพลังงานสนับสนุนถึง 100 เมกะวัตต์ ถือเป็นหนึ่งในศูนย์ข้อมูลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในอินเดียอีกด้วย

ศูนย์ข้อมูลระดับโลก 10 อันดับแรก

CoreSite Reston VA3 สหรัฐอเมริกา

CoreSite Reston VA3 เป็นศูนย์ข้อมูลระดับโลกแห่งที่แปดในการจัดอันดับเรา ตั้งอยู่ในตอนเหนือของเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ศูนย์ข้อมูลนี้มีพื้นที่อำนวยความสะดวกสามอย่างนั้นคือ VA1, VA2 และ VA3 โดย VA3 มีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยพื้นที่รวม 87,000 ตารางเมตร ศูนย์นี้ใยังห้อนุญาตให้ผู้ให้บริการระบบคลาวด์และเครือข่ายทั้งหมดในภูมิภาคเข้าถึงได้ ศูนย์ CoreSite เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในเวอร์จิเนียตอนเหนือที่มอบการเชื่อมต่อโดยตรงกับบริการคลาวด์ชั้นนำเช่น Oracle, IBM, Google, Microsoft และ Amazon

ศูนย์ข้อมูลระดับโลก 10 อันดับแรก

Intergate Seattle สหรัฐอเมริกา

Intergate Seattle ตั้งอยู่ในเมืองวอชิงตันซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งที่เก้าของการจัดอันดับ ถือเป็นสถานที่หลักสำคัญของศูนย์ข้อมูล Sabey โดยใช้พลังงานมากกว่า 70 เมกะวัตต์ ศูนย์ Intergate Seattle ใช้พลังน้ำที่สะอาดและคุ้มค่าในค่าใช้จ่าย ซึ่งยังมีการใช้ความเย็นตามธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ข้อมูลนี้มีระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนสำรอง รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 2.5 เมกะวัตต์ โดยใช้เวลาทำงาน 72 ชั่วโมงจากปริมาณสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลระดับโลก 10 อันดับแรก

Integrated Yotta Data Center Park อินเดีย

Integrated Yotta Data Center Park เป็นศูนย์ข้อมูลระดับโลกอันดับ 10 ของเรา ศูนย์ข้อมูลนี้ที่ประกอบด้วยพื้นที่อำนวยความสะดวก 5 แห่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากมุมไบและสร้างขึ้นบนพื้นที่ 76,000 ตารางเมตร ถือเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียที่สามารถรองรับตู้แร็คเก็บอุปกรณ์โทรคมนาคม 7,200 ชั้นที่ใช้พลังงาน 50 เมกะวัตต์ เมื่อมีการขยายเกิดขึ้น พื้นที่ตรงนี้จะมีความจุโดยรวม 30,000 ชั้นวางและกำลังไฟ 250 เมกะวัตต์ ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้มีเส้นทางไฟเบอร์ออปติกสำรอง 4 เส้นทางที่เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดิน

ไปที่หน้ารวมบทความ เปิดบัญชีเทรด