logo

FX.co ★ รูปแบบ AUDCAD | อัตราเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ต่อดอลลาร์แคนาดา (CAD) ในตลาดฟอเร็กซ์

AUDCAD M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, AUDCAD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา รูปแบบนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม ขอบเขตด้านบนคือ 0.9084 ส่วนขอบเขตด้านล่างคือ 0.9072 สัญญาณนี้แสดงถึง สถานะการขายที่ควรเปิดหลังจากที่กำหนดราคาไว้ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 0.9072 ของ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
2022-08-15

AUDCAD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ถูกสร้างขึ้นมาใน AUDCAD M5 มันแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นขาลง บางที ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน ฐานของรูปแบบออกไป 0.9081 การเคลื่อนไหวลงด้านล่างจะยังคงเกิดขึ้น
2022-08-11

AUDCAD M5

รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, AUDCAD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder) ออกมา ระดับสูงสุดของตำแหน่งหัวอยู่ที่ 0.8966 ในขณะที่เส้นระดับกลางของแนวคอ จะอยู่ที่ 0.8950/0.8961 การก่อตัวของกราฟ รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่แบบกลับหัว (Inverse Head and Shoulder) แบบนี้แสดงให้เห็นถึงการย้อนตัวของแนวโน้มขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจน กล่าวอีกนัยหนึ่ง กรณีที่สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริง ราคาของ AUDCAD จะมุ่งหน้าไปยัง 0.8981
2022-08-10

AUDCAD M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, AUDCAD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มยังคงเดินหน้าต่อไป คำอธิบาย ขอบเขตด้านบนของรูปแบบนี้สัมผัสพิกัด 0.8987/0.8971 แม้ว่าขอบเขตด้านล่างก้าวผ่าน 0.8953/0.8971 ความกว้างของรูปแบบจะวัดจากชาร์ตใน 34 บี๊ป ถ้ารูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) อยู่ในการเคลื่อนตัวในช่วงแนวโน้มขาขึ้น มันจะแสดงถึง แนวโน้มปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นต่อไป กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน 0.8971 ออกไป ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวต่อไปยัง 0
2022-08-09

AUDCAD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน AUDCAD M5 การก่อตัวเช่นนี้แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มจากด้านล่าง ขึ้นมายังด้านบน สัญญาณแสดงให้เห็นถึง การเทรดแบบการซื้อที่ควรเปิด หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของรูปแบบ 0.8967 การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจะอยู่ในความกว้างของรูปแบบปัจจุบัน 9 จุด
2022-08-09

AUDCAD M5

รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่ (Head and Shoulders)
AUDCAD M5 ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่ (Head and Shoulders) พร้อมกับคุณลักษณะดังต่อไปนี้ : ระดับสูงของตำแหน่งหัวอยู่ที่ 0.9001, ตำแหน่งคอ และมุมขาขึ้นอยู่ที่ 0.8983/0.8982 การก่อตัวของรูปแบบเช่นนี้ สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มปัจจุบันจากแนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นแนวโน้มขาลงได้ ในกรณีที่รูปแบบนี้ไปกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดการณ์ไว้ ราคาของ AUDCAD จะมุ่งหน้าไปยัง 0.8967
2022-08-08

AUDCAD M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, AUDCAD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา รูปแบบนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม ขอบเขตด้านบนคือ 0.8958 ส่วนขอบเขตด้านล่างคือ 0.8947 สัญญาณนี้แสดงถึง สถานะการขายที่ควรเปิดหลังจากที่กำหนดราคาไว้ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 0.8947 ของ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
2022-08-05

AUDCAD M30

รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top)
ในชาร์ตของตราสารการซื้อขาย AUDCAD M30 กราฟรูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) ที่แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่ถูกสร้างขึ้นมา มันเป็นไปได้ที่ หลังจากการก่อตัวของระดับสูงสุดอันดับสามมาแล้ว ราคาจะพยายามเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับของแนวต้าน 0.8947 ที่พวกเราแนะนำให้เปิดสถานะการเทรดไว้เพื่อเป็นการขาย ตำแหน่งการทำกำไรเป็นระยะทางของความกว้างในกราฟรูปแบบนี้ ซึ่งอยู่ที่ 21
2022-08-05

AUDCAD M5

รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ตของ AUDCAD M5 ที่เป็นตราสารการซื้อขาย มันเป็นกราฟรูปแบบกราฟรูปแบบย้อนกลับ ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ : ระดับของแนวต้าน -2, ระดับของแนวรับ -1, และความกว้างของรูปแบบกราฟ 5 การคาดการณ์ ถ้าราคาเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับของแนวรับ 0.8959 มันก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวลงด้านล่างต่อไปยัง 0.8950.
2022-08-04

AUDCAD M5

รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ตของ AUDCAD M5 คุณลักษณะของกราฟรูปแบบนี้: ขอบเขตมีมุมหงายขึ้น; เส้นด้านล่างของกราฟรูปแบบนี้มีพิกัดอยู่ที่ 0.8926/0.8932 พร้อมกับลิมิตขาขึ้น 0.8936/0.8936; ระยะของความกว้างคือ 10 จุด การก่อตัวของรูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) อาจจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มจาก แนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นแนวโน้มขาลง มันยังหมายความว่า หากมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับแนวรับที่ 0.8926 ราคาอาจจะยังคงเคลื่อนตัวลงด้านล่างต่อไป
2022-08-04