logo

FX.co ★ รูปแบบ AUDJPY | อัตรา เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ต่อ เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ในตลาดฟอเร็กซ์

AUDJPY M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, AUDJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) ออกมา รูปแบบนี้แสดงถึงแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นต่อไป ในกรณีที่ขอบเขตด้านล่าง 94.21 จะมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน2f ส่วนนี้ เป็นผลกำไรที่คาดการณ์ไว้ โดยจะเท่ากับความกว้างของรูปแบบที่มีอยู่ นั้นก็คือ -18 บี๊ป
2022-08-15

AUDJPY M30

รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาขึ้น (Bullish pennant)
สัญญาณ รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาขึ้น (Bullish pennant) – ตราสารการซื้อขาย AUDJPY M30 เป็นรูปแบบความต่อเนื่อง การคาดการณ์: มันเป็นไปได้ที่จะกำหนดสถานะแบบซื้อ ไว้สูงกว่าระดับสูงสุดของกราฟรูปแบบนี้ใน 95.15 พร้อมกับแนวโน้มที่อาจจะมีการเคลื่อนตัวครั้งต่อไปที่จะกลายมาเป็นระดับสูงของเสาธง
2022-08-12

AUDJPY M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบการย้อนตัว รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน AUDJPY M5 คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 95.09; ขอบเขตด้านล่าง 95.01; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 8 จุด การเทรดแบบขายจะเหมาะสำหรับการเปิดที่ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 95.01 พร้อมกับการเคลื่อนไหวที่มุ่งหน้าไปยังระดับที่ 94.86
2022-08-12

AUDJPY M15

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ถูกสร้างขึ้นมาใน AUDJPY M15 มันแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นขาลง บางที ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน ฐานของรูปแบบออกไป 94.59 การเคลื่อนไหวลงด้านล่างจะยังคงเกิดขึ้น
2022-08-12

AUDJPY M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ถูกสร้างขึ้นมาใน AUDJPY M5 มันแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นขาลง บางที ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน ฐานของรูปแบบออกไป 94.66 การเคลื่อนไหวลงด้านล่างจะยังคงเกิดขึ้น
2022-08-12

AUDJPY M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
ในชาร์ตของ AUDJPY M5 พบว่า กราฟรูปแบบย้อนกลับ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมา คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 94.44; ขอบเขตด้านล่าง 94.27; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 17 จุด สัญญาณ: การเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านล่าง ที่จะก่อให้เกิดการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งหน้าไประดับที่ 94.12
2022-08-11

AUDJPY M30

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ถูกสร้างขึ้นมาใน AUDJPY M30 มันแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นขาลง บางที ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน ฐานของรูปแบบออกไป 93.90 การเคลื่อนไหวลงด้านล่างจะยังคงเกิดขึ้น
2022-08-11

AUDJPY M15

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
ในชาร์ตของ AUDJPY M15 พบว่า กราฟรูปแบบย้อนกลับ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมา คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 94.18; ขอบเขตด้านล่าง 93.44; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 74 จุด สัญญาณ: การเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านล่าง ที่จะก่อให้เกิดการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งหน้าไประดับที่ 93.21
2022-08-10

AUDJPY M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, AUDJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา ขอบเขตด้านล่างของรูปแบบสัมผัสพิกัด 93.96/94.02 แม้ว่าขอบเขตด้านบนจะข้ามผ่าน 94.10/94.02 ถ้ารูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) เกิดการปรับตัวต่อไป มันก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังแนวโน้มขาขึ้น อีกนัยหนึ่งคือ กรณีที่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ราคาของ AUDJPY จะเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดใน 94.17
2022-08-10

AUDJPY H1

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ H1, AUDJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา ขอบเขตด้านล่างของรูปแบบสัมผัสพิกัด 93.80/94.10 แม้ว่าขอบเขตด้านบนจะข้ามผ่าน 94.37/94.10 ถ้ารูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) เกิดการปรับตัวต่อไป มันก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังแนวโน้มขาขึ้น อีกนัยหนึ่งคือ กรณีที่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ราคาของ AUDJPY จะเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดใน 94.50
2022-08-09