logo

FX.co ★ รูปแบบ AUDUSD | อัตรา เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย(AUD) ต่อ เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในตลาดฟอเร็กซ์

AUDUSD M15

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน AUDUSD M15 การก่อตัวเช่นนี้แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มจากด้านล่าง ขึ้นมายังด้านบน สัญญาณแสดงให้เห็นถึง การเทรดแบบการซื้อที่ควรเปิด หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของรูปแบบ 0.7038 การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจะอยู่ในความกว้างของรูปแบบปัจจุบัน 15 จุด
2022-08-15

AUDUSD M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, AUDUSD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา รูปแบบประเภทนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม มันประกอบไปด้วยสองระดับ: แนวต้าน 0.7039 - 0.0000 และแนวรับ 0.7023 – 0.7023 ในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้าน 0.7023 - 0.7023 ตราสารนั้นก็อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาลง
2022-08-15

AUDUSD M5

รูปแบบกราฟธงขาลง (Bearish Flag)
รูปแบบ รูปแบบกราฟธงขาลง (Bearish Flag) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ต AUDUSD M5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มขาลงยังคงจะเกิดขึ้นต่อไป ถ้าราคาเคลื่อนตัวทะลุผ่านลงไปต่ำกว่าระดับต่ำที่ 0.7060 มันก็อาจจะมีการเคลื่อนตัวลงด้านล่างต่อไป ราคาอาจจะเคลื่อนตัวตามจำนวนของจุด ซึ่งจะเท่ากับระยะความยาวของเสาธง(10 จุด)
2022-08-15

AUDUSD M5

รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant)
รูปแบบ รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ต AUDUSD M5 รูปแบบประเภทนี้จัดว่าเป็นการชะลอตัวลงเล็กน้อย หลังจากที่ราคาจะเคลื่อนตัว ไปในทิศทางของแนวโน้มเดิม กรณีที่ราคาทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับต่ำของรูปแบบใน 0.7060 เทรดเดอร์ก็จะสามารถเข้าไปถึงสถานะการขายได้สำเร็จ
2022-08-15

AUDUSD M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, AUDUSD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา ซึ่งเป็นรูปแบบของ ความต่อเนื่องในแนวโน้ม รูปแบบนี้จะอยู่ภายในขอบเขตดังต่อไปนี้: ขอบเขตด้านล่าง 0.7095 – 0.7095 และขอบเขตด้านบน 0.7107 – 0.7107 ในกรณีที่ มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านล่างออกไป ตราสารนั้นก็อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาลง
2022-08-15

AUDUSD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน AUDUSD M5; ขอบเขตด้านบนอยู่ที่ 0.7106;ขอบเขตด้านล่าง คือ 0.7095 ความกว้างของรูปแบบนี้คือ 11 จุด กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบน 0.7106 การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะสามารถคาดการณ์ถึงความกว้างของรูปแบบได้ ที่จะสอดคล้องกับระยะทางไปยังระดับของการทำผลกำไร
2022-08-15

AUDUSD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบการย้อนตัว รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน AUDUSD M5 คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 0.7129; ขอบเขตด้านล่าง 0.7123; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 6 จุด การเทรดแบบขายจะเหมาะสำหรับการเปิดที่ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 0.7123 พร้อมกับการเคลื่อนไหวที่มุ่งหน้าไปยังระดับที่ 0.7108
2022-08-12

AUDUSD M15

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M15, AUDUSD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา คำอธิบาย: นี้คือรูปแบบของความต่อเนื่องในแนวโน้ม 0.7127 และ 0.7081 เป็นพิกัดของขอบเขตด้านบนและด้านล่าง ตามลำดับ ความกว้างของรูปแบบจะวัดจากชาร์ตใน 46 บี๊ป มุมมอง: ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบน 0.7127 ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวต่อไปยัง 0.7125 บี๊ป
2022-08-12

AUDUSD M5

รูปแบบกราฟธงขาลง (Bearish Flag)
รูปแบบ รูปแบบกราฟธงขาลง (Bearish Flag) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ต AUDUSD M5 ดังนั้นแนวโน้มขาลงอาจจะยังคงเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นนี้ จนกว่าราคาเคลื่อนตัวทะลุผ่านต่ำกว่าระดับต่ำที่ 0.7108 เทรดเดอร์ควรจะเข้าไปยังตลาด
2022-08-12

AUDUSD M5

รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant)
รูปแบบ รูปแบบกราฟธงปลายแหลมขาลง (Bearish pennant) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ต AUDUSD M5 รูปแบบนี้แสดงถึงความต่องเนื่องของแนวโน้มขาลง กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับต่ำในรูปธงปลายแหลมที่ 0.7108 ออกไป คำแนะนำ: กำหนดคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า(pending order) แบบ sell stop ใน 10 บี๊ป ที่ต่ำกว่าระดับต่ำของรูปแบบนี้ กำหนดคำสั่งการขายเพื่อทำกำไรตามระยะทางของความสูงในตัวเสาธง
2022-08-12