logo

FX.co ★ รูปแบบ #Bitcoin | อัตราสกุลเงินบิทดิจิทัลบิทคอยน์ ในตลาดฟอเร็กซ์

#Bitcoin M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, #Bitcoin ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) ออกมา รูปแบบนี้แสดงถึงแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นต่อไป ในกรณีที่ขอบเขตด้านล่าง 29297.53 จะมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน2f ส่วนนี้ เป็นผลกำไรที่คาดการณ์ไว้ โดยจะเท่ากับความกว้างของรูปแบบที่มีอยู่ นั้นก็คือ -68348 บี๊ป
2022-05-16

#Bitcoin M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน #Bitcoin M5; ขอบเขตด้านบนอยู่ที่ 30292.33;ขอบเขตด้านล่าง คือ 30190.73 ความกว้างของรูปแบบนี้คือ 9314 จุด กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบน 30292.33 การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะสามารถคาดการณ์ถึงความกว้างของรูปแบบได้ ที่จะสอดคล้องกับระยะทางไปยังระดับของการทำผลกำไร
2022-05-16

#Bitcoin M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน #Bitcoin M5 คุณลักษณะ: ระดับของแนวรับ 29525.23; ระดับของแนวต้าน 29744.73; ความกว้างของรูปแบบ 21950 จุด ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้านออกไป การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะคาดการณ์ได้พร้อมกับตำแหน่งเป้าหมายอันดับแรก ที่อยู่ในระยะทางที่ 21580 จุด
2022-05-15

#Bitcoin M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน #Bitcoin M5 คุณลักษณะ: ระดับของแนวรับ 29316.58; ระดับของแนวต้าน 29537.33; ความกว้างของรูปแบบ 22075 จุด ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้านออกไป การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะคาดการณ์ได้พร้อมกับตำแหน่งเป้าหมายอันดับแรก ที่อยู่ในระยะทางที่ 21445 จุด
2022-05-14

#Bitcoin M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ถูกสร้างขึ้นมาใน #Bitcoin M5 มันแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นขาลง บางที ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน ฐานของรูปแบบออกไป 29667.93 การเคลื่อนไหวลงด้านล่างจะยังคงเกิดขึ้น
2022-05-13

#Bitcoin M30

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ถูกสร้างขึ้นมาใน #Bitcoin M30 มันแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นขาลง บางที ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน ฐานของรูปแบบออกไป 30095.28 การเคลื่อนไหวลงด้านล่างจะยังคงเกิดขึ้น
2022-05-13

#Bitcoin M15

รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top)
ในชาร์ตของตราสารการซื้อขาย #Bitcoin M15 กราฟรูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) ที่แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่ถูกสร้างขึ้นมา มันเป็นไปได้ที่ หลังจากการก่อตัวของระดับสูงสุดอันดับสามมาแล้ว ราคาจะพยายามเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับของแนวต้าน 30095.28 ที่พวกเราแนะนำให้เปิดสถานะการเทรดไว้เพื่อเป็นการขาย ตำแหน่งการทำกำไรเป็นระยะทางของความกว้างในกราฟรูปแบบนี้ ซึ่งอยู่ที่ 85480
2022-05-13

#Bitcoin M5

รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ตของ #Bitcoin M5 ลักษณะของกราฟรูปแบบนี้: เส้นด้านล่างของกราฟรูปแบบนี้มีพิกัดอยู่ที่ 30425.58 พร้อมกับลิมิตด้านบน 30425.58/30300.13,ระยะของความกว้างคือ 28410 จุด การก่อตัวของกราฟรูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom) อาจจะแสดงให้เห็นโดยหลักถึง การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มจากแนวโน้มขาลง ไปเป็นแนวโน้มขาขึ้น มันเลยแสดงให้เห็นว่า หากมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับแนวต้านที่ 30141.48, ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวขึ้นด้านบนต่อไป
2022-05-13

#Bitcoin M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน #Bitcoin M5 การก่อตัวเช่นนี้แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มจากด้านล่าง ขึ้นมายังด้านบน สัญญาณแสดงให้เห็นถึง การเทรดแบบการซื้อที่ควรเปิด หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของรูปแบบ 31552.83 การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจะอยู่ในความกว้างของรูปแบบปัจจุบัน 31095 จุด
2022-05-10

#Bitcoin M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, #Bitcoin ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) ออกมา คำอธิบาย: ขอบเขตด้านล่างคือ 30403.28/31221.46 และขอบเขตด้านบนคือ 31991.02/31221.46 ความกว้างของรูปแบบจะวัดจากชาร์ตใน -158774 บี๊ป การก่อตัวของรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) อย่างเห็นได้ชัด แสดงถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถ้าหากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง และ #Bitcoin เคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านล่างออกไป ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวไปยัง 31221
2022-05-09