logo

FX.co ★ รูปแบบ EURCAD | อัตราเงินยูโร (EUR) ต่อเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ในตลาดฟอเร็กซ์

EURCAD M30

รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน EURCAD M30 มันมี คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้: ระดับแนวต้าน 1.3138/1.3117; ระดับของแนวรับ 1.3101/1.3107; ความกว้างคือ 37 จุด หากมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับแนวต้านที่ 1.3138 ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนไหวขึ้นด้านบนต่อไป อย่างน้อยไปยัง 1.3131
2022-08-09

EURCAD M5

รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน EURCAD M5 มันมี คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้: ระดับแนวต้าน 1.3120/1.3110; ระดับของแนวรับ 1.3103/1.3103; ความกว้างคือ 17 จุด หากมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับแนวต้านที่ 1.3120 ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนไหวขึ้นด้านบนต่อไป อย่างน้อยไปยัง 1.3116
2022-08-08

EURCAD M15

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน EURCAD M15 คุณลักษณะ: ระดับของแนวรับ 1.3101; ระดับของแนวต้าน 1.3138; ความกว้างของรูปแบบ 37 จุด ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้านออกไป การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะคาดการณ์ได้พร้อมกับตำแหน่งเป้าหมายอันดับแรก ที่อยู่ในระยะทางที่ 37 จุด
2022-08-08

EURCAD M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, EURCAD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) ออกมา รูปแบบนี้แสดงถึงแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นต่อไป ในกรณีที่ขอบเขตด้านล่าง 1.3130 จะมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน4f ส่วนนี้ เป็นผลกำไรที่คาดการณ์ไว้ โดยจะเท่ากับความกว้างของรูปแบบที่มีอยู่ นั้นก็คือ -44 บี๊ป
2022-08-08

EURCAD M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, EURCAD ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา คำอธิบาย: นี้คือรูปแบบของความต่อเนื่องในแนวโน้ม 1.3175 และ 1.3161 เป็นพิกัดของขอบเขตด้านบนและด้านล่าง ตามลำดับ ความกว้างของรูปแบบจะวัดจากชาร์ตใน 14 บี๊ป มุมมอง: ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบน 1.3175 ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวต่อไปยัง 1.3183 บี๊ป
2022-08-08

EURCAD M5

รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top)
ในชาร์ตของตราสารการซื้อขาย EURCAD M5 กราฟรูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) ที่แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่ถูกสร้างขึ้นมา มันเป็นไปได้ที่ หลังจากการก่อตัวของระดับสูงสุดอันดับสามมาแล้ว ราคาจะพยายามเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับของแนวต้าน 1.3177 ที่พวกเราแนะนำให้เปิดสถานะการเทรดไว้เพื่อเป็นการขาย ตำแหน่งการทำกำไรเป็นระยะทางของความกว้างในกราฟรูปแบบนี้ ซึ่งอยู่ที่ 10
2022-08-04

EURCAD H1

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน EURCAD H1 การก่อตัวเช่นนี้แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มจากด้านล่าง ขึ้นมายังด้านบน สัญญาณแสดงให้เห็นถึง การเทรดแบบการซื้อที่ควรเปิด หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของรูปแบบ 1.3067 การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจะอยู่ในความกว้างของรูปแบบปัจจุบัน 18 จุด
2022-08-04

EURCAD M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบการย้อนตัว รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน EURCAD M5 คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 1.3065; ขอบเขตด้านล่าง 1.3053; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 13 จุด การเทรดแบบขายจะเหมาะสำหรับการเปิดที่ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 1.3053 พร้อมกับการเคลื่อนไหวที่มุ่งหน้าไปยังระดับที่ 1.3038
2022-08-03

EURCAD H1

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน EURCAD H1; ขอบเขตด้านบนอยู่ที่ 1.3108;ขอบเขตด้านล่าง คือ 1.3066 ความกว้างของรูปแบบนี้คือ 37 จุด กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบน 1.3108 การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะสามารถคาดการณ์ถึงความกว้างของรูปแบบได้ ที่จะสอดคล้องกับระยะทางไปยังระดับของการทำผลกำไร
2022-08-03

EURCAD M15

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
ในชาร์ตของ EURCAD M15 พบว่า กราฟรูปแบบย้อนกลับ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมา คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 1.3109; ขอบเขตด้านล่าง 1.3066; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 43 จุด สัญญาณ: การเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านล่าง ที่จะก่อให้เกิดการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งหน้าไประดับที่ 1.3044
2022-08-03