logo

FX.co ★ รูปแบบ EURCHF | อัตรา เงินยูโร (EUR) ต่อ เงินฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์ (CHF) ในตลาดฟอเร็กซ์

EURCHF M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, EURCHF ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา ซึ่งเป็นรูปแบบของ ความต่อเนื่องในแนวโน้ม รูปแบบนี้จะอยู่ภายในขอบเขตดังต่อไปนี้: ขอบเขตด้านล่าง 0.9634 – 0.9634 และขอบเขตด้านบน 0.9647 – 0.9647 ในกรณีที่ มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านล่างออกไป ตราสารนั้นก็อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาลง
2022-08-15

EURCHF M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน EURCHF M5 คุณลักษณะ: ระดับของแนวรับ 0.9634; ระดับของแนวต้าน 0.9646; ความกว้างของรูปแบบ 12 จุด ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้านออกไป การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะคาดการณ์ได้พร้อมกับตำแหน่งเป้าหมายอันดับแรก ที่อยู่ในระยะทางที่ 11 จุด
2022-08-15

EURCHF M5

รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ตของ EURCHF M5 ลักษณะของกราฟรูปแบบนี้: เส้นด้านล่างของกราฟรูปแบบนี้มีพิกัดอยู่ที่ 0.9681 พร้อมกับลิมิตด้านบน 0.9681/0.9680,ระยะของความกว้างคือ 13 จุด การก่อตัวของกราฟรูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอดขาลง (Triple Bottom) อาจจะแสดงให้เห็นโดยหลักถึง การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มจากแนวโน้มขาลง ไปเป็นแนวโน้มขาขึ้น มันเลยแสดงให้เห็นว่า หากมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับแนวต้านที่ 0.9668, ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวขึ้นด้านบนต่อไป
2022-08-12

EURCHF M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, EURCHF ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา รูปแบบประเภทนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม มันประกอบไปด้วยสองระดับ: แนวต้าน 0.9681 - 0.0000 และแนวรับ 0.9666 – 0.9666 ในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้าน 0.9666 - 0.9666 ตราสารนั้นก็อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาลง
2022-08-12

EURCHF H1

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ H1, EURCHF ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) ออกมา รูปแบบนี้แสดงถึงแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นต่อไป ในกรณีที่ขอบเขตด้านล่าง 0.9694 จะมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน4f ส่วนนี้ เป็นผลกำไรที่คาดการณ์ไว้ โดยจะเท่ากับความกว้างของรูปแบบที่มีอยู่ นั้นก็คือ -39 บี๊ป
2022-08-12

EURCHF M30

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M30, EURCHF ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาลง (Bearish Symmetrical Triangle) ออกมา สำหรับคำแนะนำการซื้อขาย คือ การเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตในด้านล่าง 0.9694 อาจจะช่วยสนับสนุนต่อแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง
2022-08-12

EURCHF M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, EURCHF ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา ขอบเขตด้านล่างของรูปแบบสัมผัสพิกัด 0.9689/0.9713 แม้ว่าขอบเขตด้านบนจะข้ามผ่าน 0.9730/0.9713 ถ้ารูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) เกิดการปรับตัวต่อไป มันก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังแนวโน้มขาขึ้น อีกนัยหนึ่งคือ กรณีที่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ราคาของ EURCHF จะเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดใน 0.9728
2022-08-11

EURCHF M30

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M30, EURCHF ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle) ออกมา รูปแบบนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม ขอบเขตด้านบนคือ 0.9711 ส่วนขอบเขตด้านล่างคือ 0.9703 สัญญาณนี้แสดงถึง สถานะการขายที่ควรเปิดหลังจากที่กำหนดราคาไว้ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 0.9703 ของ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลง (Bearish Rectangle)
2022-08-11

EURCHF M15

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน EURCHF M15 คุณลักษณะ: ระดับของแนวรับ 0.9704; ระดับของแนวต้าน 0.9740; ความกว้างของรูปแบบ 36 จุด ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับแนวต้านออกไป การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มอาจจะคาดการณ์ได้พร้อมกับตำแหน่งเป้าหมายอันดับแรก ที่อยู่ในระยะทางที่ 35 จุด
2022-08-10

EURCHF M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน EURCHF M5 การก่อตัวเช่นนี้แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มจากด้านล่าง ขึ้นมายังด้านบน สัญญาณแสดงให้เห็นถึง การเทรดแบบการซื้อที่ควรเปิด หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของรูปแบบ 0.9742 การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจะอยู่ในความกว้างของรูปแบบปัจจุบัน 8 จุด
2022-08-09