logo

FX.co ★ รูปแบบ EURGBP | อัตรา เงินยูโร (EUR) ต่อ เงินปอนด์ของอังกฤษ (GBP)ในตลาดฟอเร็กซ์

EURGBP M15

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน EURGBP M15 การก่อตัวเช่นนี้แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มจากด้านล่าง ขึ้นมายังด้านบน สัญญาณแสดงให้เห็นถึง การเทรดแบบการซื้อที่ควรเปิด หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของรูปแบบ 0.8419 การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจะอยู่ในความกว้างของรูปแบบปัจจุบัน 9 จุด
2022-08-08

EURGBP M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ถูกสร้างขึ้นมาใน EURGBP M5 มันแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นขาลง บางที ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่าน ฐานของรูปแบบออกไป 0.8412 การเคลื่อนไหวลงด้านล่างจะยังคงเกิดขึ้น
2022-08-08

EURGBP H1

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ H1, EURGBP ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle) ออกมา ซึ่งเป็นรูปแบบของความต่อเนื่องในแนวโน้ม รูปแบบนี้จะอยู่ในขอบเขตตามนี้: ขอบเขตด้านล่าง 0.8409 – 0.8409 และ ขอบเขตด้านบน 0.8436 – 0.8436 กรณีที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนออกไป ตราสารนั้นอาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาขึ้น
2022-08-08

EURGBP M5

รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) ได้สร้างขึ้นมาในชาร์ตของ EURGBP M5 คุณลักษณะของกราฟรูปแบบนี้: ขอบเขตมีมุมหงายขึ้น; เส้นด้านล่างของกราฟรูปแบบนี้มีพิกัดอยู่ที่ 0.8426/0.8433 พร้อมกับลิมิตขาขึ้น 0.8436/0.8435; ระยะของความกว้างคือ 10 จุด การก่อตัวของรูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) อาจจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มจาก แนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นแนวโน้มขาลง มันยังหมายความว่า หากมีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านของระดับแนวรับที่ 0.8426 ราคาอาจจะยังคงเคลื่อนตัวลงด้านล่างต่อไป
2022-08-07

EURGBP M30

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบการย้อนตัว รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน EURGBP M30 คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 0.8436; ขอบเขตด้านล่าง 0.8409; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 26 จุด การเทรดแบบขายจะเหมาะสำหรับการเปิดที่ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 0.8409 พร้อมกับการเคลื่อนไหวที่มุ่งหน้าไปยังระดับที่ 0.8379
2022-08-05

EURGBP M15

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบการย้อนตัว รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน EURGBP M15 คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 0.8436; ขอบเขตด้านล่าง 0.8409; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 26 จุด การเทรดแบบขายจะเหมาะสำหรับการเปิดที่ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 0.8409 พร้อมกับการเคลื่อนไหวที่มุ่งหน้าไปยังระดับที่ 0.8386
2022-08-05

EURGBP M5

รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่ (Head and Shoulders)
EURGBP M5 ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟหัวและหัวไหล่ (Head and Shoulders) พร้อมกับคุณลักษณะดังต่อไปนี้ : ระดับสูงของตำแหน่งหัวอยู่ที่ 0.8436, ตำแหน่งคอ และมุมขาขึ้นอยู่ที่ 0.8411/0.8415 การก่อตัวของรูปแบบเช่นนี้ สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มปัจจุบันจากแนวโน้มขาขึ้น ไปเป็นแนวโน้มขาลงได้ ในกรณีที่รูปแบบนี้ไปกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดการณ์ไว้ ราคาของ EURGBP จะมุ่งหน้าไปยัง 0.8400
2022-08-04

EURGBP M15

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M15, EURGBP ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา คำอธิบาย: นี้คือรูปแบบของความต่อเนื่องในแนวโน้ม 0.8372 และ 0.8352 เป็นพิกัดของขอบเขตด้านบนและด้านล่าง ตามลำดับ ความกว้างของรูปแบบจะวัดจากชาร์ตใน 20 บี๊ป มุมมอง: ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบน 0.8372 ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวต่อไปยัง 0.8385 บี๊ป
2022-08-04

EURGBP M30

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
ในชาร์ตของ EURGBP M30 พบว่า กราฟรูปแบบย้อนกลับ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมา คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 0.8372; ขอบเขตด้านล่าง 0.8351; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 21 จุด สัญญาณ: การเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านล่าง ที่จะก่อให้เกิดการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งหน้าไประดับที่ 0.8321
2022-08-03

EURGBP M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom)
รูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสองยอดขาลง (Double Bottom) ถูกสร้างขึ้นมาใน EURGBP M5 การก่อตัวเช่นนี้แสดงถึงการย้อนตัวของแนวโน้มจากด้านล่าง ขึ้นมายังด้านบน สัญญาณแสดงให้เห็นถึง การเทรดแบบการซื้อที่ควรเปิด หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนของรูปแบบ 0.8353 การเคลื่อนไหวต่อจากนั้นจะอยู่ในความกว้างของรูปแบบปัจจุบัน 12 จุด
2022-08-03