logo

FX.co ★ รูปแบบ EURJPY | อัตรา เงินยูโร (EUR) ต่อ เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ในตลาดฟอเร็กซ์

EURJPY M15

รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top)
ในชาร์ตของตราสารการซื้อขาย EURJPY M15 กราฟรูปแบบ รูปแบบกราฟจุดสามยอด (Triple Top) ที่แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่ถูกสร้างขึ้นมา มันเป็นไปได้ที่ หลังจากการก่อตัวของระดับสูงสุดอันดับสามมาแล้ว ราคาจะพยายามเคลื่อนตัวทะลุผ่านระดับของแนวต้าน 137.21 ที่พวกเราแนะนำให้เปิดสถานะการเทรดไว้เพื่อเป็นการขาย ตำแหน่งการทำกำไรเป็นระยะทางของความกว้างในกราฟรูปแบบนี้ ซึ่งอยู่ที่ 42
2022-08-08

EURJPY M15

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
รูปแบบการย้อนตัว รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมาใน EURJPY M15 คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 137.88; ขอบเขตด้านล่าง 137.59; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 30 จุด การเทรดแบบขายจะเหมาะสำหรับการเปิดที่ต่ำกว่าขอบเขตด้านล่าง 137.59 พร้อมกับการเคลื่อนไหวที่มุ่งหน้าไปยังระดับที่ 137.37
2022-08-08

EURJPY M5

รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top)
ในชาร์ตของ EURJPY M5 พบว่า กราฟรูปแบบย้อนกลับ รูปแบบกราฟจุดสองยอด (Double Top) ได้ถูกสร้างขึ้นมา คุณลักษณะ: ขอบเขตด้านบน 137.89; ขอบเขตด้านล่าง 137.59; ความกว้างของกราฟรูปแบบนี้คือ 30 จุด สัญญาณ: การเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านล่าง ที่จะก่อให้เกิดการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งหน้าไประดับที่ 137.44
2022-08-08

EURJPY M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, EURJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา ขอบเขตด้านล่างของรูปแบบสัมผัสพิกัด 137.41/137.65 แม้ว่าขอบเขตด้านบนจะข้ามผ่าน 137.84/137.65 ถ้ารูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) เกิดการปรับตัวต่อไป มันก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังแนวโน้มขาขึ้น อีกนัยหนึ่งคือ กรณีที่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ราคาของ EURJPY จะเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดใน 137.80
2022-08-08

EURJPY M15

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M15, EURJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา ขอบเขตด้านล่างของรูปแบบสัมผัสพิกัด 137.29/137.54 แม้ว่าขอบเขตด้านบนจะข้ามผ่าน 137.73/137.54 ถ้ารูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) เกิดการปรับตัวต่อไป มันก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังแนวโน้มขาขึ้น อีกนัยหนึ่งคือ กรณีที่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ราคาของ EURJPY จะเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดใน 137.76
2022-08-05

EURJPY M15

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M15, EURJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle) ออกมา รูปแบบประเภทนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม มันประกอบไปด้วยสองระดับ: แนวต้าน 137.73 และแนวรับ 137.32 ในกรณีที่ระดับของแนวรับ 137.73 - 137.73 ที่เคลื่อนตัวทะลุผ่านออกไป ตราสารนั้นก็อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาขึ้น
2022-08-05

EURJPY M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, EURJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา คำอธิบาย: นี้คือรูปแบบของความต่อเนื่องในแนวโน้ม 137.73 และ 137.30 เป็นพิกัดของขอบเขตด้านบนและด้านล่าง ตามลำดับ ความกว้างของรูปแบบจะวัดจากชาร์ตใน 43 บี๊ป มุมมอง: ถ้ามีการเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบน 137.73 ราคาก็อาจจะยังคงเคลื่อนตัวต่อไปยัง 137.68 บี๊ป
2022-08-05

EURJPY M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, EURJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle) ออกมา รูปแบบประเภทนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม มันประกอบไปด้วยสองระดับ: แนวต้าน 137.73 และแนวรับ 137.32 ในกรณีที่ระดับของแนวรับ 137.73 - 137.73 ที่เคลื่อนตัวทะลุผ่านออกไป ตราสารนั้นก็อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาขึ้น
2022-08-05

EURJPY M5

รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, EURJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาขึ้น (Bullish Rectangle) ออกมา รูปแบบประเภทนี้แสดงถึง ความต่อเนื่องในแนวโน้ม มันประกอบไปด้วยสองระดับ: แนวต้าน 136.29 และแนวรับ 136.15 ในกรณีที่ระดับของแนวรับ 136.29 - 136.29 ที่เคลื่อนตัวทะลุผ่านออกไป ตราสารนั้นก็อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาขึ้น
2022-08-04

EURJPY M5

รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle)
อ้างอิงจากชาร์ตของ M5, EURJPY ที่ได้สร้างรูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) ออกมา ขอบเขตด้านล่างของรูปแบบสัมผัสพิกัด 135.88/136.09 แม้ว่าขอบเขตด้านบนจะข้ามผ่าน 136.27/136.09 ถ้ารูปแบบ รูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรขาขึ้น (Bullish Symmetrical Triangle) เกิดการปรับตัวต่อไป มันก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังแนวโน้มขาขึ้น อีกนัยหนึ่งคือ กรณีที่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ราคาของ EURJPY จะเคลื่อนตัวทะลุผ่านขอบเขตด้านบนไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดใน 136.24
2022-08-03